Hoppa till innehållet

Eolus Vind AB Ändr. styrelse/ledning/certified advisors Ny VD tillträder idag

Hässleholm den 28 oktober 2010


Gustaf Ekberg tillträder som ny verkställande direktör i Eolus Vind AB idag.

Gustaf Ekberg efterträder Bengt Simmingsköld som verkställande direktör för
Eolus Vind AB från och med idag den 28 oktober 2010. Gustaf är 44 år och
civilingenjör med inriktning på elektroteknik. Han kommer närmast från en
tjänst som verkställande direktör för Trelleborg Protective Products AB, ett
dotterbolag inom Trelleborgkoncernen. 

Bengt Simmingskölds mångåriga och betydelsefulla erfarenheter av
vindkraftsbranschen kommer att tillvaratas genom att Bengt under en tid kommer
att fortsätta att arbeta för Eolus med utveckling av särskilda projekt. Bengt
avser även fortsättningsvis att vara en betydande aktieägare i bolaget och
kommer att kvarstå som aktiv styrelseledamot. 


Eolus Vind AB (publ)


Frågor med anledning av ovanstående besvaras av:
Gustaf Ekberg, VD, telefon 070 - 554 00 46
Per Witalisson, Vice VD, telefon 0702 - 65 16 15

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftanläggningar.
Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som
uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare,
investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid
etableringen av ca 250 vindkraftverk av de ca 1 500 som idag finns i Sverige.
Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 27 vindkraftverk med en
installerad effekt på 34 MW och en beräknad årlig produktion på ca 81 GWh
miljövänlig el. 

Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2009/2010 uppgick till 1 409 Mkr med ett
resultat efter finansiella poster på 130 Mkr. Eolus arbetar med en
projektportfölj omfattande ca 1 200 landbaserade vindkraftverk med en effekt på
2-3 MW vardera. Av dessa beräknas ca 150 verk med en effekt på ca 3000 MW kunna
etableras under innevarande och efterföljande räkenskapsår. Marknadsvärdet för
ett nyckelfärdigt 2 MW vindkraftverk i bra vindläge uppgår i dagsläget till ca
35 Mkr. 

Eolus har för närvarande 40 anställda. Förutom från huvudkontoret i Hässleholm,
bedrivs verksamheten från kontor i Vårgårda, Halmstad, Falun, Motala och
Sundsvall. 

Eolus Vind AB har ca 2 600 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America