Hoppa till innehållet

Eolus Vind JO-anmäler Försvarsmakten

Eolus Vind AB
Pressmeddelande

Eolus Vind JO-anmäler Försvarsmakten

Eolus Vind har idag lämnat in en anmälan till Riksdagens Ombudsmän - JO riktad
mot Försvarsmakten. Detta för bristande, slarvig, inkonsekvent och
motsägelsefull hantering av flera ärenden rörande vindkraftsetableringar. Den
bristfälliga hanteringen har orsakat Eolus Vind och andra företag inom
vindkraftsbranschen stora problem och kostnader i mångmiljonklassen. 

Hässleholm, 2012-02-02 19:34 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

I oktober 2010 beslutade Försvarsmakten om nya riktlinjer vid hantering av
inkommande vindkraftsansökningar. Så kallade stoppområden runt militära
flygplatser infördes där Försvarsmakten ansåg att det av flygsäkerhetsskäl inte
borde byggas vindkraftverk. Stoppområdena motsvarar cirka 10 procent av
Sveriges totala yta vilket är lika mycket som hela Danmark. Eftersom
Försvarsmakten är en viktig remissinstans när det gäller vindkraftsansökningar,
innebär det att många vindkraftsprojekt avslås. 

Efter beslutet i oktober 2010 har Försvarsmakten överklagat en mängd bygglov
och miljötillstånd i ett stort antal vindkraftsärenden runt om i landet. Många
av ärendena har Försvaret tidigare bifallit innan stoppområdena infördes vilket
tyder på ett motsägelsefullt och förvirrat agerande. 

- Jag har personligen sökt kontakt med Försvarsmaktens generaldirektör för att
diskutera frågan och försöka komma fram till en konstruktiv dialog, men tyvärr
utan resultat. Då såg vi ingen annan lösning än att JO-anmäla Försvaret. Dess
agerande har inte bara orsakat onödiga och tidskrävande problem för oss utan
för flera företag inom branschen. Även enskilda markägare, lantbrukare och
andra som valt att köpa in sig i andelar av vindkraftverk har drabbats, säger
Gustaf Ekberg, VD Eolus Vind. 

Som förvaltningsmyndighet är Försvarsmakten bunden av Regeringsformens krav att
i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt att iaktta saklighet och
opartiskhet. Eolus Vind anser att Försvarsmaktens hantering i flera ärenden
rörande vindkraftsetableringar kan kritiseras för att vara bristfällig,
slarvig, inkonsekvent, motsägelsefull samt baserad på ett undermåligt underlag.
Handläggningen kan därmed varken anses uppfylla kraven på saklighet eller
opartiskhet. Därför har Eolus Vind idag lämnat in en anmälan mot Försvarsmakten
till Riksdagens Ombudsmän – JO. 

- Vi kommer nu att låta utreda i vilka ärenden det kan vara aktuellt med ett
skadeståndsansvar för Försvarsmakten och hur stort detta skadestånd i så fall
är. Redan nu kan det konstateras att det rör sig om belopp i mångmiljonklassen,
säger Gustaf Ekberg, VD Eolus Vind. För ytterligare information kontakta:

Gustaf Ekberg, VD, telefon 010 – 199 88 01Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftsanläggningar som
uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare,
investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid
etableringen av omkring 330 av de cirka 
2 000 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för
närvarande 35 vindkraftverk med en installerad effekt på 44 MW och en beräknad
årlig produktion på ca 107 GWh miljövänlig el. Eolus vind AB har cirka 3 100
aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser
Bankaktiebolag som certified adviser.  För mer information om Eolus, besök
gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America