Hoppa till innehållet

Eolus Vind säljer tre vindkraftverk till Wallenstam

Eolus Vind AB
Pressmeddelande

Eolus Vind säljer tre vindkraftverk till Wallenstam

Hässleholm, 2012-12-03 17:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Eolus Vind AB säljer vindkraftsparken Järmunderöd i Munkedals kommun till
Wallenstam AB. Samtidigt säljer Eolus det byggklara projektet Tommared i
Laholms kommun och förvärvar två projekt under utveckling av Wallenstam. Netto
uppgår försäljningslikviden till 87 Mkr. 

Vindkraftsparken Järmunderöd i Munkedals kommun består av tre Vestas V90 2,0 MW
verk med 105 meters navhöjd. Vindkraftsparken togs i drift i maj i år.
Projektet Tommared i Laholms kommun är byggklart och omfattar alla nödvändiga
tillstånd för att etablera upp till sju vindkraftverk. 

-Försäljningen av Järmunderöd och Tommared visar på Eolus kompetens som
projektutvecklare och på bredden i affärsmodellen, där värden ur
projektportföljen kan realiseras både som nyckelfärdiga anläggningar och som
byggklara projekt säger Per Witalisson, VD för Eolus Vind AB. 

Affären innebär även att Eolus förvärvar två projekt från Wallenstam. Eolus
köper samtliga aktier i Långmarken Vindkraft AB som utvecklar ett projekt med
upp till åtta verk i Kristinehamns kommun. Projektet har beviljats
miljötillstånd av Länsstyrelsen. Dessutom förvärvar Eolus 75 % av aktierna i
Amnehärad Vindkraft AB som utvecklar ett projekt i Gullspångs kommun. Förvärven
ger möjlighet till samordning med befintliga Eolusprojekt. 

-Projektförvärven ger Eolus möjligheter att utnyttja skalfördelar vilket
stärker totalekonomin vid etablering avslutar Per Witalisson. 

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftsanläggningar som
uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare,
investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid
etableringen av omkring 400 av de cirka 
2 100 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för
närvarande 40 vindkraftverk med en installerad effekt på 55 MW och en beräknad
årlig produktion på ca 135 GWh miljövänlig el. 

Eolus vind AB har cirka 3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America