Hoppa till innehållet

EP Access: Eolus Vind – Fortsatt svagt inför återhämtningen 2016/17

Med 5,8 verk överlämnade till kund och en bruttomarginal för projekteringsverksamheten på blotta 3,3% gjorde tredje kvartalet inget för att ändra intrycket av att 2015/16 kommer bli ett mellanår för bolaget, och med en fortsatt låg försäljningsaktivitet i Q4, väntas året sluta med en nettoförlust. Däremot ger balansräkningen, med en nettokassa motsvarande 30% av marknadsvärdet, en fortsatt utförsäljning av nedskrivna projekt, en projektpipeline på motsvarande SEK 1,5 miljard för de kommande 2-3 åren, i kombination med ljusnande utsikter för både kraft- och elcertifikatpriserna, och en attraktiv värdering på P/E 14x 2016/16, 7x 2017/18, stöd för hög potential i aktien, till en medelhög risk.

Läs den fullständiga analysen: http://epaccess.penser.se/analys/fortsatt-svagt-infor-aterhamtningen-201617/

 (http://epaccess.penser.se/analys/fortsatt-svagt-infor-aterhamtningen-201617/)Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America