Hoppa till innehållet

EP Access: Eolus Vind – Ökad projektaktivitet 2017

Eolus överlämnade 2,8 verk till kund i Q1 jämfört med vår förväntan om 2 verk. Detta drev omsättningen till SEKm 86 vilket var något starkare än vi räknat med. Som väntat gjorde Eolus en rörelseförlust, dock en större (SEKm 12 mot vår förväntan på SEKm 7) sådan än vi räknat med trots den högre omsättningen. 2015/2016 slutade som väntat som ett mellanår men för 2016/2017 har orderboken nu fyllts upp till 25 nyetableringar av verk med tonvikten på andra och fjärde kvartalet. Tillsammans med den förestående försäljningen av Googleparken Jenåsen, fortsatta avyttringar av anläggningstillgångar, en långsam ljusning för kraft- och certifikatpriserna, en stabil balansräkning och en direktavkastning på 6% ser vi en hög potential i aktien framöver.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/okad-projektaktivitet-2017/
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America