Hoppa till innehållet

Förändring i Eolus ledningsgrupp samt ny chef för funktionen Construction & Delivery

Hässleholm den 15 december 2021

Richard Larsson lämnar Eolus ledningsgrupp från och med den 15 december, 2021, i och med att han slutat sin anställning som chef för funktionen Construction & Delivery. Michiel Messing övertar befattningen från och med idag.

Efter förändringen kommer Eolus ledningsgrupp att bestå av Per Witalisson, VD, Marcus Landelin, vice VD och operativ chef, Catharina Persson, CFO samt Karl Olsson, bolagsjurist.

Richard Larsson kommer att fortsätta att arbeta för Eolus på konsultbasis med särskilt fokus på färdigställande av projekt Öyfjellet i Norge.

Som ersättare för Richard Larsson till positionen som chef för Delivery & Construction har Eolus rekryterat Michiel Messing som börjar sin anställning idag den 15 december 2021. Messing har erfarenhet av såväl land- som havsbaserad vindkraft från tidigare befattningar och kommer närmast från One Nordic där han innehaft tjänsten som Head of Procurement.

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)720-50 59 11

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta cirka 1 330 MW åt kunder varav 921 MW är i drift.

Eolus Vind AB har nära 36 500 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America