Hoppa till innehållet

Hela vindkraftsparken Tolvmanstegen nu etablerad

Eolus Vind AB
Pressmeddelande

Hela vindkraftsparken Tolvmanstegen nu etablerad

Hässleholm, 2012-04-03 13:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Eolus Vind har i dagarna etablerat de sista av 22 verk i vindkraftsparken
Tolvmanstegen i Strömstads kommun. Parken är en av södra Sveriges största
vindkraftsetableringar med en beräknad årlig elproduktion om 123 GWh. 

Eolus håller på att slutföra arbetet med etableringen av vindkraftsparken
Tolvmanstegen i Strömstad. Sedan september förra året har 22 verk rests och
driftsatts. Kontrakt har tecknats med kunder angående försäljning av 21 verk,
medan ett verk avses att behållas i egen förvaltning. De första elva verken har
resultatavräknats under räkenskapsårets första två kvartal. Övriga elva kommer
att resultatavräknas under räkenskapsårets tredje kvartal. Parken har en
sammanlagd effekt på 44 MW med en årlig produktion på 123 GWh. Detta gör parken
till en av de största i södra Sverige. 

Tolvmanstegen är Eolus Vinds hittills största etablerade park. Parkens 22 verk
ägs av totalt 46 företag, ekonomiska föreningar och privatpersoner. En
vindkraftspark av den storlek Tolvmanstegen utgör skapar lokala jobb inte bara
under etableringsprocessen utan också senare med bland annat drift och
underhåll. I arbetet har Eolus använt en stor andel lokala företag. Genom goda
samarbeten med Vestas, som varit leverantör av vindkraftverken och övriga
entreprenörer har etableringen genomförts snabbare än tidsplan. 

-Vi har vässat vår organisation i samband med etableringen av Tolvmanstegen
vilket är viktigt inför arbetet med framtida etableringar av parker i samma
storleksordning eller större, säger Gustaf Ekberg, VD för Eolus Vind. 

Eolus Vind håller nu en hög etableringstakt och räknar med att under
räkenskapsårets tredje och fjärde kvartal kunna färdigställa etableringar och
avräkna omkring 65 verk. Förra veckan invigdes exempelvis tre Vestas V90 i
Karstorp, Skara. För ytterligare information kontakta:

Gustaf Ekberg, VD, telefon 010 – 199 88 01
Johan Hammarqvist, Kommunikationsansvarig, telefon 010 – 199 88 10Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftsanläggningar som
uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare,
investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid
etableringen av nästan 350 av de drygt 
2 000 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för
närvarande 35 vindkraftverk med en installerad effekt på 44 MW och en beräknad
årlig produktion på ca 107 GWh miljövänlig el. Eolus vind AB har cirka 3 100
aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser
Bankaktiebolag som certified adviser.  För mer information om Eolus, besök
gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America