Hoppa till innehållet

Klimatavtal i hamn i Paris

Vid klimattoppmötet i Paris som avslutades under helgen enades ledare för 195 länder om ett globalt och rättsligt bindande klimatavtal. Reaktionerna på avtalet har varit övervägande positiva, särskilt avseende målsättningarna för temperaturökningen som anses ambitiösa. I avtalet som nu ska ratificeras av de undertecknande länderna är ambitionen att den globala temperaturökningen ska vara ”väl under 2 grader” med en strävan att begränsa den till 1,5 grader. Avtalet ska träda i kraft år 2020.

Klimatforskaren Markku Rummukainen som tidigare föreläst på Eolus årliga vindkrafts- och miljöseminarium menar i en intervju i Svenska Dagbladet att avtalet är ett steg i rätt riktning.
-Under 2 grader var ett tufft mål och väl under 2 grader är ännu tuffare, men inte helt omöjligt enligt forskningen. Det är ett steg i rätt riktning. För stunden uppgår den globala uppvärmningen till nästan 1 grad.

Miljöminister Åsa Romson (MP) som på Twitter berömde tidigare miljöminister Lena Ek (C) för det grundarbete hon gjort var glad men manade samtidigt till handling
-Nu har startskottet gått för ett kraftigt ökat klimatarbete för alla världens länder. Det svåra arbetet med att minska klimatutsläppen återstår. Sverige ska fortsätta visa ledarskap genom konkreta åtgärder på hemmaplan i bred samverkan med alla samhällsaktörer. Vi ska bli ett världens första fossilfria välfärdsländer och genom det inspirera och driva på andra.

Som alltid med stora globala avtal fanns det delar som inte kom med och som renderade kritik. Detta gäller i synnerhet att sjöfart och flyget har lämnats utanför. Från Svenskt Näringsliv hade man önskat att näringslivet fått större plats. Till Miljöaktuellt säger Maria Sunér Fleming, klimatexpert på Svenskt Näringsliv:
– Näringslivet skulle dock önskat starkare skrivningar kring näringslivets roll i arbetet framåt, något som vi också fört fram vid flertal tillfällen på plats. Avtalet pekar på att internationella koldioxidmarknader ska kunna länkas, vilket är bra, men ännu starkare referenser till ett pris på koldioxid hade varit önskvärt. Ett globalt pris på koldioxid är det långsiktigt bästa styrmedlet för att klara klimatutmaningen.

Avtalet kommer att tolkas på olika sätt av olika aktörer men ska det överhuvudtaget vara möjligt att hejda temperaturökningen till 1,5 grader måste fossila bränslen fasas ut snabbt vilket öppnar för ännu större andel förnybar energi.
– Mycket tyder på att klimatavtalet är en vändpunkt och början på slutet för den fossila eran, säger exempelvis Stefan Henningsson som är klimatexpert på Världsnaturfonden, WWF.

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America