Hoppa till innehållet

Korrigering av redovisning av finansiella derivat påverkar Eolus rörelseresultat och finansnetto

Eolus Vind AB
Pressmeddelande

Korrigering av redovisning av finansiella derivat påverkar Eolus
rörelseresultat och finansnetto

Hässleholm, 2013-12-13 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Inför färdigställande av Eolus årsredovisning för räkenskapsåret 2012/2013 har
redovisningen korrigerats för utfallet av finansiella derivat. Detta påverkar
Eolus rörelseresultat samt finansnetto. Dock påverkas inte årets resultat utan
det uppgår fortsatt till 141,6 MSEK. 

Som tidigare kommunicerats har Eolus bytt redovisningsprincip och redovisar nu
enligt IFRS. I samband med färdigställandet av årsredovisning för
räkenskapsåret 2012/2013 har redovisningen korrigerats för utfallet av
finansiella derivat för att bättre motsvara principerna enligt IFRS. Effekten
av denna korrigering blir att Eolus rörelseresultat samt finansnetto påverkas
såvida att rörelseresultatet försämras med 17,3 MSEK och finansnettot
förbättras med motsvarande summa. Årets resultat påverkas inte utan uppgår
fortsatt till 141,6 MSEK. 

Eolus årsredovisning för räkenskapsåret 2012/2013 offentliggörs den 13 december
klockan 8.45. 

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon 010-199 88 17

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av över 420
av de cirka 2 500 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger
och förvaltar för närvarande 43 vindkraftverk med en installerad effekt på 63
MW och en beräknad årlig produktion på ca 154 GWh miljövänlig el. 

Eolus vind AB har cirka 3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America