Hoppa till innehållet

Munich Re förvärvar 38,4 MW vindkraft av Eolus

Eolus Vind AB
Börsmeddelande

Munich Re förvärvar 38,4 MW vindkraft av Eolus

Hässleholm, 2015-12-07 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Eolus har tecknat avtal med MEAG, kapitalförvaltare åt Munich Re avseende
försäljning av två vindparker om totalt 38,4 MW. Köpeskillingen uppgår till 425
MSEK. 

Affären omfattar leverans av åtta Vestas V112 3,3 MW vindkraftverk, totalt 26,4
MW, i vindpark Iglasjön i Kungsbacka kommun, samt den 12,0 MW drifttagna
vindparken Jung-Åsa bestående av sex Vestas V90 2,0 MW vindkraftverk i Vara
kommun. Vindpark Jung-Åsa togs i drift under 2014 och vindpark Iglasjön är
under byggnation och kommer att tas i drift under 2016. 

Som en del i affären har Eolus fått förtroendet att leverera tekniska och
administrativa tjänster rörande båda projekten för att maximera utfall och
produktion från anläggningarna. 

Detta är den andra investeringen MEAG gör i svensk vindkraft. 2013 sålde Eolus
14 drifttagna vindkraftverk med en effekt om 30 MW till MEAG. Eolus sköter även
drift och administration av dessa verk åt MEAG. 

-MEAG är en av Europas största investerare och de har ett starkt engagemang för
investeringar i förnybar ren energi. Jag är väldigt glad att de än en gång har
valt Eolus som sin partner när de investerar i den nordiska vindmarknaden. Det
visar att vi kan erbjuda högkvalitativa anläggningar och tjänster som är
konkurrenskraftiga i det rådande marknadsläget säger Per Witalisson, VD för
Eolus. 

-Genom expansionen av vår befintliga portfölj i Sverige adderar vi mer hållbara
investeringar med kalkylerbar risk och attraktiv avkastning till vår portfölj
och utnyttjar hela vår koncerns kompetens säger Holger Kerzel, direktör hos
MEAG. -Sverige är en attraktiv marknad för investeringar i landbaserad
vindkraft genom sina gynnsamma vindförhållanden. 

-Vindkraftsanläggningarna kommer att leverera ren och kostnadseffektiv kraft
till det svenska nätet samtidigt som de ger långsiktig och stabil avkastning
för vår investerare MEAG lägger Hans-Christian Schulze, försäljningschef, till.
-Denna transaktion framhåller våra möjligheter att leverera konkurrenskraftiga
investeringar inom ren energi till våra finansiella partners samtidigt som
samhället gynnas och den lokala ekonomin stärks. 

Genomförandet av transaktionen, som omfattar alla aktier i de två bolag som
äger respektive vindpark är, är beroende av att ett antal villkor uppfylls före
tillträde, vilket för Jung-Åsa beräknas ske i januari 2016 och för Iglasjön vid
färdigställande som är beräknat till december 2016. 

Om MEAG:
MEAG hanterar kapitalförvaltning åt Munich Re och ERGO. MEAG är representerat i
Europa, Asien och Nordamerika och erbjuder även sin omfattande kunskap till
institutionella investerare och privatkunder utanför koncernen. MEAG förvaltar
för närvarande tillgångar till ett värde av cirka 255 miljarder euro. 

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Hans-Christian Schulze, försäljningschef, telefon +46 (0) 10-199 88 05
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0) 10-199 88 10


Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7
december 2015 kl. 08.30. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 477 av de
cirka 3 100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och
förvaltar för närvarande en installerad effekt om 58 MW vindkraft med en
beräknad årlig produktion på ca 144 GWh miljövänlig el. 

Eolus Vind AB har cirka 4 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ
Stockholm. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America