Hoppa till innehållet

Viktig milstolpe för förnybar energi i Marbäck

Med åtta vindkraftverk cirka två kilometer öster om Marbäck i Ulricehamns kommun kan omkring 200 GWh el per år produceras. Idag har Eolus skickat in en ansökan om miljötillstånd som innebär lokal förnybar el som motsvarar årsbehovet av hushållsel för ungefär 40 000 hushåll.

– Det här är ett område med goda förutsättningar och vi har haft en bra dialog med kommunen inför ansökan. Nu har vi tagit ett viktigt steg på vägen mot att förverkliga Marbäck vindkraftspark, säger projektledare Jakob Economou.

Det har gått ungefär ett år sedan Eolus höll samråd med allmänheten för att få in underlag till den miljökonsekvensbeskrivning som skickas med ansökan.

– En vindkraftspark är en omfattande anläggning och det är viktigt att verkligen utreda vilka konsekvenser den kan få på miljön. Efter att ha gjort grundliga naturinventeringar och undersökningar av platsen känner vi oss trygga med att ansöka om miljötillstånd, säger Jakob Economou.

Västra Götalandsregionen är i stort behov av fossilfri el för att möjliggöra den omställning som industri- och transportsektorn är mitt uppe i. Omställningen är nödvändig både för att minska klimatpåverkan, och för att företagen ska klara sig i global konkurrens. Enligt SCB är cirka 50 procent av den energi som används i Västra Götalandsregionen idag fossilbaserad, främst i form av gas och olja.

– Att förändra detta kräver bland annat att verksamheter och processer elektrifieras. Samtidigt är Västra Götalandsregionen, till cirka 70 procent, redan idag beroende av import av el från andra regioner för att täcka dagens användning av el. Vi ser därför att Marbäck skulle kunna bli en viktig faktor i denna omställning, säger Jakob Economou.

Ansökan om miljötillstånd för vindkraftsparken har skickats till miljöprövningsdelegationen vid Västra Götalands länsstyrelse, där miljöprövningsprocessen nu inleds. Får Marbäck vindkraftspark tillstånd är bedömningen att den kan byggas och sättas i drift 2028/2029. Ansökan omfattar runt 750 sidor och till huvudinlagan och Miljökonsekvensbeskrivningen med teknisk beskrivning bifogas 16 bilagor; rapporter från tre års fågelinventering, arkeologisk utredning, landskapsanalys, fladdermusinventering från yngel- respektive migrationsperiod, naturvärdesinventeringar för att nämna några – allt enligt kraven i den svenska miljölagstiftningen.

Vid frågor, vänligen gå via presskontakt:

Eva Emmelin, projektkommunikatör
eva.emmelin@eolusvind.com
Tel: 0761-08 21 06

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America