Hoppa till innehållet

Viktigt delmål uppnått i sol- och batterilagerprojekt utvecklat av Eolus i Arizona

En viktig milstolpe har nyligen uppnåtts i det sol- och batterilagerprojektet i Arizona, USA, som Eolus sålde i oktober 2022. Som ett resultat av säkrade markrättigheter och tecknat nätanslutningsavtal har Eolus nyligen fått en betydande delbetalning. Eolus har nu erhållit cirka 40 procent av det totala beräknade köpeskillingen.

Sol- och batterilagerprojektet ligger i Arizona, USA, och förväntas få en initial effekt på sammanlagt 750 MWac solceller och batterilager.

”Det är glädjande att projektet fortsätter att utvecklas väl och nu har nått en mycket viktig milstolpe i projektutvecklingen. När anläggningen är färdig har den potential att generera mer än 1 000 GWh välbehövlig planerbar och förnybar el per år”, säger Per Witalisson, VD för Eolus.

Kommande betalningar av köpeskillingen kommer att baseras på projektets fortsatta utveckling och uppfyllandet av specifika återstående delmål. Dessa delmål inkluderar fortsatt utveckling av projektet, att förbereda det för finansiering och byggnation samt slutligen kommersiell driftsättning. Den totala köpeskillingen beräknas uppgå till mellan 104 och 190 miljoner USD, som kommer att betalas stegvis fram till färdigställandet som planeras till 2026. Köparens fortsatta utveckling och dimensionering av projektet kommer att avgöra den exakta storleken på kommande betalningar till Eolus inom intervallet ovan.

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America