Hoppa till innehållet

Villkoren för första delen av avtalet mellan Eolus och ewz uppfyllda

Eolus Vind AB
Pressmeddelande

Villkoren för första delen av avtalet mellan Eolus och ewz uppfyllda

Hässleholm, 2015-01-20 15:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Samtliga villkor avseendet den första delen av det avtal Eolus tecknat med ewz
om försäljningen av 29 vindkraftverk har uppfyllts och köparen därmed tillträtt
vindparkerna Ramsnäs, Alered och Mungseröd. 

I samband med tillträdet har Eolus erhållit 56 MEUR av den totala preliminära
köpeskillingen på 95 miljoner euro. 

Den fjärde parken, Skalleberg, är under uppförande och köparen ewz kommer att
tillträda parken så snart den är färdigställd, vilket den beräknas bli under
första kalenderkvartalet 2015. 

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20
januari kl. 15.15. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av nära 470 av
de cirka 3 000 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och
förvaltar för närvarande en installerad effekt om 88 MW vindkraft med en
beräknad årlig produktion på ca 232 GWh miljövänlig el. 

Eolus Vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North Premier med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America