Hoppa till innehållet

Vindpark Fröreda har överlämnats till Region Skåne och Sundbybergs stad

Eolus Vind AB
Börsmeddelande

Vindpark Fröreda har överlämnats till Region Skåne och Sundbybergs stad

Hässleholm, 2016-01-20 16:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Eolus har färdigställt och överlämnat vindpark Fröreda till köparna Region
Skåne och Sundbybergs stad. Vindparken är belägen i Hultsfreds kommun och
består av sju Vestas V126 3,3 MW vindkraftverk med en total effekt om 23,1 MW. 

Efter vunna offentliga upphandlingar tecknade Eolus under hösten 2014 avtal med
Region Skåne och Sundbybergs Stad, avseende uppförande och försäljning av sex
respektive ett vindkraftverk i vindpark Fröreda. Vindparken är färdigställd och
har idag överlämnats till köparna. 

Region Skåne och Sundbybergs stad kommer genom anläggningarna att producera
förnybar el och använda denna i sina verksamheter för att bidra till
uppfyllandet av sina målsättningar på energi- och klimatområdet. Produktionen
från Region Skånes verk beräknas motsvara cirka 40 % av verksamhetens
förbrukning. 

Affärerna omfattar även drifttjänstavtal, varigenom Eolus kommer att sköta
driften av parken åt kunderna under fem år. Den totala köpeskillingen uppgick
till 294 MSEK och affären kommer att avräknas under kvartal två i Eolus brutna
räkenskapsår. 

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10


Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20
januari 2016 kl. 16.45. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 484 av de
cirka 3 100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för närvarande
en installerad effekt om 54 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på
cirka 133 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation cirka
300 MW åt kunder och för egen räkning. 

Eolus Vind AB har cirka 4 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ
Stockholm. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America