Hoppa till innehållet

Vindpark Jung-Åsa har överlämnats till Munich Re

Eolus Vind AB
Börsmeddelande

Vindpark Jung-Åsa har överlämnats till Munich Re

Hässleholm, 2016-01-12 15:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Samtliga villkor för fullföljandet av det avtal Eolus träffat med MEAG,
kapitalförvaltare åt Munich Re, avseende överlåtelse av vindpark Jung-Åsa
omfattande 12 MW är nu uppfyllda och köparen har tillträtt anläggningen. 

Den 7 december 2015 tecknade Eolus avtal med MEAG om försäljning av sammanlagt
38,4 MW vindkraft fördelat på två vindparker till Munich Re. Avtal tecknades
även innebärande att Eolus levererar tekniska och administrativa tjänster för
båda vindparkerna. Samtliga villkor för fullföljandet av den del av
transaktionen som avser den driftsatta vindparken Jung-Åsa i Vara kommun
bestående av sex Vestas V90 2,0 MW vindkraftverk är nu uppfyllda och betalning
samt tillträde har ägt rum. 

Vindpark Iglasjön i Kungsbacka kommun som omfattar 26,4 MW fördelat på åtta
Vestas V112 3,3 MW vindkraftverk är under byggnation och beräknas tas i drift
och överlämnas till Munich Re under hösten 2016. 


För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12
januari 2016 kl. 15.15. 


Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 477 av de
cirka 3 100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för närvarande
en installerad effekt om 54 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på
cirka 133 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation cirka
300 MW åt kunder och för egen räkning. 

Eolus Vind AB har cirka 4 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ
Stockholm. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America