Hoppa till innehållet

Vindparkerna Gunillaberg och Lunna har överlämnats till KGAL

Eolus Vind AB
Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

Vindparkerna Gunillaberg och Lunna har överlämnats till KGAL

Hässleholm, 2017-08-31 16:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Eolus har färdigställt vindparkerna Gunillaberg och Lunna i Jönköpings
respektive Askersunds kommuner. Samtliga villkor i det avtal Eolus träffat med
den tyska kapitalförvaltaren KGAL avseende överlåtelse av vindparkerna
omfattande 15,4 MW är nu uppfyllda och köparen har tillträtt anläggningarna. 

I december 2016 tecknade Eolus avtal med KGAL om försäljning av de två
vindparkerna Gunillaberg och Lunna i södra Sverige omfattande totalt sju Vestas
V100 2,2 MW vindkraftverk. Vindpark Gunillaberg omfattar fyra verk medan Lunna
omfattar tre verk. Samtliga villkor för fullföljandet av transaktionen avseende
de nyckelfärdiga vindparkerna är nu uppfyllda och betalning samt tillträde har
ägt rum. 

Eolus kommer att leverera tekniska och administrativa tjänster för vindparkerna.

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande 31
augusti 2017 kl. 16.00 CET. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 500
av de cirka 3 300 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för
närvarande en installerad effekt om 17 MW vindkraft med en beräknad årlig
produktion på cirka 38 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus
driftorganisation cirka 350 MW åt kunder och för egen räkning. 

Eolus Vind AB har cirka 5 800 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq
Stockholm Small Cap. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America