Hoppa till innehållet

Vindprojekten Skallberget/Utterberget, Tjärnäs och Rosenskog färdigställda

Eolus har färdigställt och lämnat över de svenska landbaserade vindkraftsprojekten Skallberget/Utterberget, Tjärnäs och Rosenskog till ägaren BKW. Projekten omfattar 19 vindkraftverk med en total installerad effekt om 125 MW.

Projekten såldes till BKW i juni 2023 och Eolus har lett byggnationen enligt ett uppdragsavtal (Construction Management Agreement, CMA) på uppdrag av BKW. Baserat på att projekten nu färdigställts kommer Eolus att redovisa kvarvarande intäkter från projekten under fjärde kvartalet 2023 och mottagande av betalningarna i början av första kvartalet 2024.

De tre projekten ligger i Avesta, Hedemora respektive Falköpings kommuner i prisområde SE3 i södra Sverige, där det finns ett stort behov av ny elproduktion för att säkra tillgången till förnybar energi till rimliga priser för privatpersoner och företag. Ett globalt energibolag kommer att köpa all el från vindkraftsparkerna under ett elhandelsavtal.

Eolus kommer att tillhandahålla tekniska, operativa och administrativa tjänster för vindkraftsparkerna enligt ett långtidskontrakt.

”Vi är stolta över att kunna lämna över projekten till BKW i tid och inom budget. Vi ser nu fram emot att samarbeta med BKW även i driftsfasen, där Eolus har en stark erfarenhet av att leverera tekniska och administrativa förvaltningstjänster”, säger Per Witalisson, VD för Eolus.

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America