Hoppa till innehållet

Rosenskog

Eolus har färdigställt och lämnat över Rosenskog vindkraftspark i Falköpings kommun, sydost om Floby. Vindkraftsparken består av 3 stycken verk från Siemens-Gamesa. Vindkraftverken har en totalhöjd på cirka 200 m och en rotordiameter om 170m. Den uppskattade produktionen från parken uppgår till cirka 55 GWh, vilket kan försörja 11 000 villor med hushållsel årligen.

Typ

Landbaserad vindkraft

Fas

I drift

Marknad

Sverige

Årlig elproduktion

55 GWh

Snabba fakta

Namn

Rosenskog

Antal verk

3 st

Totalhöjd

200 m

Driftstart

2023

Om projektet

Under 2022 genomfördes arbeten med avverkning samt byggnation av vägar, kranplatser, fundament och internt elnät. Under våren och sommaren 2023 installerade Siemens-Gamesa vindkraftverken och parken färdigställdes och lämnades över till ägaren BKW i december 2023.

Bilder från byggnationen

Några bilder från projektet.

Eolus sköter driften

Eolus kommer att tillhandahålla tekniska, operativa och administrativa tjänster för vindkraftsparkerna enligt ett långtidskontrakt för Rosenskog, Skallberget/Utterberget samt Tjärnäs som samtliga är del i affären.

”Vi är stolta över att kunna lämna över projekten till BKW i tid och inom budget. Vi ser nu fram emot att samarbeta med BKW även i driftsfasen, där Eolus har en stark erfarenhet av att leverera tekniska och administrativa förvaltningstjänster”, säger Per Witalisson, VD för Eolus.

Milstolpar

2022

Anläggningsstart

2023

Vindkraftverken restes

2023

Parken lämnades över till ägaren

Planeringsfas Under byggnation I samråd I drift

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America