Hoppa till innehållet

Tolja

Eolus utreder möjligheten att etablera en solcellsanläggning i Vetlanda kommun

Typ

Solkraft

Fas

Planering

Marknad

Sverige

Årlig elproduktion

35 GWh

Om projektet

Området som utreds är 39 hektar stort och ligger söder om Kvillsfors. Området bedöms kunna rymma solpaneler med en sammanlagd effekt på 39 MW. Den förväntade nettoproduktionen av el från anläggningen väntas uppgå till 35 000 MWh/år, vilket motsvarar årsbehovet av hushållsel för 7 000 småhus eller 17 miljoner mil med elbil.

För att utreda om området är lämpligt för en solcellsanläggning har vi skickat in en miljöanmälan enligt 12 kap. 6 § Miljöbalken. Denna behandlas av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Under förutsättning att vi får miljötillstånd och en el-anslutning så beräknas solcellsparken vara i drift 2027.

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America