Hoppa till innehållet

Boarp

Eolus utvecklar vindkraftsparken Boarp i Vaggeryds kommun.

Typ

Landbaserad vindkraft

Fas

Under byggnation

Marknad

Sverige

Årlig elproduktion

70 GWh

Snabba fakta

Namn

Boarp

Antal verk

4 st

Planerad installerad effekt

24,8 MW

Totalhöjd

200 m

Planerad driftstart

2025

Om projektet

Projektet är fullt tillståndsgivet och kommer bestå av fyra vindkraftverk med en maximal totalhöjd på 200 meter. Parken kommer kunna producera 70 GWh per år vilket motsvarar hushållselen för ungefär 14 000 hushåll. Projektet är beläget i ett område av produktionsskog utan höga naturvärden, med god vindtillgång och få närboende.

I mitten av mars inleddes arbetet med att anlägga vägar, vilket sedan kommer att följas av armering och gjutning av fundament. Parken kan då stå färdig och driftsättas under 2025. Försäljning av projektet väntas slutföras under första halvåret 2024.

Välkommen på informationsmöte

Den 10 april 2024 är du välkommen på informationsmöte där vi berättar mer om byggprocessen. Vi finns på plats på Stiftsgården Tallnäs mellan klockan 16.00 och 19.00 för att svara på frågor och berätta mer. Det är öppet hus med en mindre informationsutställning och alltså inget sittande möte, men vi ser gärna att du anmäler dig via formuläret nedan så att vi kan beställa fika.

Plats: Stiftsgården Tallnäs
Dag: 10 april 2024
Tid: Öppet hus mellan klockan 16 och 19

Anmäl dig nedan

Ungefärlig tidsplan

Vår/sommar 2024: Avverkning samt anläggning av vägar påbörjas 18 mars.
April 2024: Öppet informationsmöte för allmänheten. Mer information kommer.
Höst/vinter 2024: Armering och gjutning av fundament samt kabelläggning längs vägar.
Vinter 2024/2025: Internt kabelarbete mellan verk och station.
Vinter/vår 2025: Transport och montering av vindkraftverk.
Vår 2025: Driftstart

Milstolpar

2014

Tillståndsansökan för 13 verk lämnas in

2017

Försvaret motsätter sig nio verk men fyra verk får tillstånd av länsstyrelsen

2020

Tillståndet för fyra verk vinner laga kraft

2024

Upphandling av vindkraftverk och byggentreprenad pågår. Försäljning av projektet väntas slutföras under första kvartalet

2024

Avverkning och anläggning av vägar

2024

Planerad byggstart av vindkraftsparken under året

2025

Planerad driftsättning av vindkraftsparken under året

Planeringsfas Under byggnation I samråd I drift

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America