Hoppa till innehållet

Västvind formar en förnybar framtid

För att bromsa klimatförändringarna måste vi sluta förbränna fossila bränslen. För även om Sveriges elproduktion redan är nästintill fossilfri så släpper industri och transporter ut stora mängder växthusgaser. Men samhället tar just nu stora kliv för att förändra just det. Det kommer kräver stora mängder el som inte finns idag. I Västra Götaland har man kommit överens om att länets elproduktion ska öka från 5 TWh per år till 20 TWh till 2030. Det är ganska snart.

I Sverige har vi goda förutsättningar att tillvarata vindens energi. Inte minst längs vår långa kust och ute till havs där vindarna är starka och potentialen enorm. Västvind är en vindkraftspark som kan stå färdig 2029 och möjliggöra en framtid där hållbarhet och tillväxt samexisterar. Men tiden är knapp, både ur ett klimatperspektiv och för industrin som otåligt väntar på el för att kunna investera och utvecklas just här i Västsverige. Det handlar om tiotusentals jobb och en framtid där alla kan leva ett rikt och hållbart liv. Vi tycker att det är en enkel ekvation.

 

Vad händer nu?

Under de senaste åren har vi genomfört utredningar och inventeringar och jobbat med dialog och samverkan för att förstå olika intressen om hur en havsbaserad vindkraftspark kan påverka livet i havet och på land. En omfattande ansökan har lämnats in till regeringen och mark- och miljödomstolen, som är de som bedömer om Västvind kan byggas utan att äventyra havsmiljön. Innan myndigheterna är klara kommer de berörda kommunerna att få ge sina synpunkter på projektet. För att myndigheterna ska fortsätta bedömningen om projektet är lämpligt eller inte måste kommunen tillåta det. 

Öckerö och hela Göteborgsregionen står inför ett avgörande val: att antingen ta steget mot en fossilfri framtid eller riskera att jobb och optimism flyttar någon annanstans. Det är vid detta vägskäl vi nu befinner oss.

Vad Västvind kan betyda

TWh/år
miljoner kr årligen till lokalsamhällen*
ca 0
lokala jobb i en service- och underhållshamn
0

Ström till Öckerö

Öckerö är en fantastisk kommun på många sätt. En bidragande orsak är den maritima näringen med exempelvis varvsindustri. Stolta företag som i allra högsta grad är tongivande i den gröna omställning som nu rusar fram. Färjor, maskiner och verksamheter ska elektrifieras, för att det ska kunna ske behöver elnätet byggas ut och ny elproduktion föras in.

Pengar till utveckling av lokalsamhället

En del av intäkterna från Västvind kommer gå direkt tillbaka till det lokala samhället i form av bidrag till föreningar, kultur, natur och näringsliv. För Öckerös del handlar det om ca 6 miljoner kronor årligen*. Inte helt fel för en kommun som vill satsa mer på besöksnäring. En tredjedel av dessa medel kommer öronmärkas till att stärka återväxt och utveckling inom det lokala yrkesfisket.

* Beloppet kan bli både mer och mindre beroende på elpriser och intäkter för parken.

Ersättning till yrkesfisket

Vi ser gärna att fiske fortsätter i vindkraftsparken efter att den byggts. Om det inte är möjligt så kommer vi hålla fisket ekonomiskt skadeslöst. Vi har dialog med nationella och lokala fiskeorganisationer för att tillsammans hitta metoder för samverkan på havet och ekonomisk kompensation.

Lokala jobb

Västvind kan bidra med mer än 4 TWh el per år, lika mycket som hela Göteborg konsumerar. Ett sådant tillskott av el möjliggör att nya verksamheter kan etablera sig och gamla kan stanna kvar och utvecklas. Det handlar om tiotusentals jobb i regionen. Men Västvind skapar också lokala arbeten. Både under byggnation och drift.

Om Västvind byggs behövs en service- och underhållshamn utvecklas. Det bästa är om den ligger så nära vindkraftsparken som möjligt, gärna på Öckerö. Där bedömer vi att ca 50 nya lokala jobb skapas inom drift, turbinövervakning, service och underhåll. Dessutom kommer tjänster från lokala företag inom de flesta branscher att behövas kontinuerligt under hela parkens livslängd på minst 30 år .

Västvind

Vill du veta mer om vindkraftparken, läsa relevanta artiklar, komma i kontakt med oss eller ladda ned fotomontage?

Läs mer om projektet här
Frågor och svar om vindkraft

Ja, vi vill så långt som möjligt engagera lokalt näringsliv att bidra till etableringen av projektet. 

Det är en myt att vindkraftverk sprider stora mängder av t.ex. mikroplaster i naturen. Läs mer hos Naturvårdsverket.

Den biologiska mångfalden ökar i en havsbaserad vindkraftspark, visar forskning. Det beror bl.a. på att vindkraftsverkens fundament blir platser där fisken söker skydd, hittar mat och förökar sig. Den största negativa påverkan på det marina livet sker vid anläggningsfasen. När vindkraftverken förankras vid havsbotten grumlas vattnet och ljudet kan störa vissa havslevande djur, men den störningen sker under en begränsad tid. Läs mer hos Göteborgs universitet

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America