Hoppa till innehållet

Fåtal aktieposter kvar till försäljning i Knuts Kulle Aktieverk AB

14 mars 2013

Eolus Vind AB kommer under våren 2013 att uppföra tre stycken Vestas V90 2,0 MW vid Knuts Kulle i Gnosjö kommun. En åttondel (1/8) av ett verk kommer att säljas som aktieandelar i Knuts Kulle Aktieverk AB. Varje aktiepost kostar 40 000 kronor varav 20 000 kronor är ägarlån och 20 000 kronor är aktiekaptial. Eolus bildar aktiebolaget som lånar cirka 60 procent av kostnaden för andelen i vindkraftverket. Varje ägare kan äga en eller flera aktieposter.

Totalt uppgår antalet aktieposter till 43 stycken. För närvarande finns ett fåtal aktieposter kvar till försäljning.

För mer information kontakta:
Sara Wallemyr, sara.wallemyr@eolusvind.com samt 010-199 88 42
Katarina Tideman, katarina.tideman@eolusvind.com samt 010-199 88 25

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America