Hoppa till innehållet

Eolus tecknar arrendeavtal i Lettland

17 september 2013

Eolus Vind AB:s dotterbolag SIA Eolus har idag tecknat arrendeavtal för två nya projekt i Lettland. Projekten Audruves och Virzas, som tillsammans omfattar platser för sex vindkraftverk, är belägna på det vidsträckta slättlandskapet några mil söder om Riga nära gränsen till Litauen. De lokala förutsättningarna för vindkraft är i den aktuella regionen mycket goda, framförallt med tanke på den tekniska utvecklingen av nya turbiner med större rotordiameter som kommer att vara mycket konkurrenskraftiga i den här typen av områden.

Det finns potential för en storskalig utbyggnad av vindkraft i denna del av Baltikum och SIA Eolus för i dagsläget diskussioner med flera större fastighetsägare i regionen med målsättning att arbeta fram både fler och större projekt att lägga till i den lettiska projektportföljen.

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America