Hoppa till innehållet

Prospekt med anledning av att Eolus aktier börsnoteras

23 januari 2015

Stockholmsbörsens bolagskommitté har godkänt Eolus Vind AB (publ) för notering på Nasdaq Stockholm och börsnoteringen avser samtliga aktier av aktieslag B i Eolus. Första dag för handel på NASDAQ Stockholm beräknas bli den 2 februari 2015. Genom börsnoteringen upphör Eolus listning på First North Premier. Sista dag för handel i aktien på First North Premier beräknas bli den 30 januari 2015. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med börsnoteringen.

Hela prospektet finns att läsa här.

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America