Hoppa till innehållet

Ekovind säljer Håkantorp 2

1 december 2015

Eolus dotterbolag Ekovind har avyttrat ett idrifttaget vindkraftverk av modellen Enercon E82 till Mölndals Energi. Verket är beläget i vindpark Håkantorp i Vara kommun och togs i drift år 2009. Eolus har även tecknat avtal om att leverera drifttjänster för det aktuella vindkraftverket.

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America