Hoppa till innehållet

Välbesökt seminarium i Kvänum

14 mars 2016

Under lördagen den 12 mars anordnade Eolus Vind ett vindkrafts- och miljöseminarium i Kvänum. Över 100 personer kom till en dag där inbjudna föreläsare såväl som företrädare för Eolus berättade om vindkraftsmarknaden, elpriser och klimatförändringar.

Thomas Nilsson från Axpo talade om vad som påverkar och styr elpriserna. En stor påverkansfaktor är olje- och kolpriserna som för närvarande globalt är låga. Från Bergens Universitet kom klimatforskaren Kikki Kleiven och berättade om de klimatförändringar som äger rum. Kleiven kunde konstatera att forskningen visar att människans utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet och att andelen koldioxid i atmosfären har stigit mycket snabbt de senaste hundra åren till nivåer som är klart högre än det spann som nivåerna varierat mellan tidigare. Den tredje och sista externa föreläsaren var Jakob Lagercrantz från Alingsås. Lagercrantz har en lång historia inom miljöarbete och har bland annat varit med och grundat 2030-sekreteriatet. I sitt anförande pekade han på att när vi väl bestämmer oss för att göra något inom miljöområdet så hittar vi lösningar snabbare än vad alla tror. Vidare pekade han på att det behövs pionjärer, människor som går före, och exemplifierade med många av de som var på plats som investerat i vindkraft.

Från Eolus sida berättade VD Per Witalisson om vindkraftsmarknadens förutsättningar och Eolus roll på densamma. Bygg- och driftchef Thomas Andersson berättade om de drift- och administrationstjänster som Eolus erbjuder vindkraftsägare och kunde bland annat påpeka den mycket höga tillgänglighet som var i de turbiner Eolus hanterar under 2015. Vice VD Marcus Landelin och säljaren Mikael Henriksson berättade om några aktuella investeringsmöjligheter främts inom segmentet operationella verk.

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America