Hoppa till innehållet

Statnett tilldelar Öyfjellet kapacitet upp till 400 MW

19 december 2018

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har tidigare meddelat utökad koncession för vindpark Öyfjellet från 330 MW till 400 MW. Nu har Statnett bekräftat att det är kapacitetsmässigt möjligt att nätansluta 400 MW och har tilldelat Eolus kapacitet i nätet för detta.

 

NVE motiverade utökad koncession med att teknikutvecklingen gett mer effektiva vindkraftverk som kan producera mer energi per verk. NVE:s bedömning är att utökningen ger ökad nytta utan att medföra större påverkan på natur, miljö och markanvändning.

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America