Hoppa till innehållet

Eolus får miljögodkännande för upp till 35 vindkraftverk i Lettland

19 juli 2019

Lettiska statens Miljöbyrå har utfärdat sina slutsatser om miljökonsekvensbeskrivningen för vindparkerna Dobele och Tukums och har gjort det med tillstånd att bygga 35 av de ursprungligen planerade 51 vindkraftverken. Av de 35 vindkraftverken kan 22 vindkraftverk byggas i Tukums och 13 i Dobele.

-Det tillåtna antalet vindkraftverk är helt tillräckligt för att projektet ska bli ekonomiskt genomförbart, och vi kommer att fortsätta med den fortsatta projekteringen. Miljökonsekvensbeskrivningen är ett mycket viktigt steg för att främja projektet och vi är mycket glada över att Statens miljöbyrå detaljerat har analyserat den planerade verksamheten och vindkraftverkens miljöpåverkan. Vi kommer självklart att uppfylla dessa krav och vi är övertygade om att vårt projekt kommer att ange god praxis för framtida vindkraftsprojekt i Lettland säger Gatis Galviņš från SIA Eolus.

Nästa steg i processen mot en potentiell byggnation är att få godkännande för projekten från de lokala myndigheterna.

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America