Hoppa till innehållet

Planer på två havsbaserade vindkraftsparker utanför Gotland 

28 februari 2023

SeaSapphire, ett samarbete mellan svenska Eolus och irländska Simply Blue Group, planerar för två vindkraftsparker utanför Gotlands kust. 

Den ena parken, Skidbladner, består av upp till 111 flytande vindkraftverk drygt två mil norr om Gotska Sandön. Den andra, Herkules, består av som mest 121 flytande vindkraftverk cirka sex mil sydost om Gotland. Tillsammans skulle de planerade parkerna innebära en årlig elproduktion på upp till 24,7 TWh, vilket motsvarar Stockholms och Gotlands läns elförbrukning 2030.

– Vi har valt dessa områden efter en ingående lokaliseringsutredning där vi tittat på tillgången på vind och på de intressen som finns i området, som elbehov, biologiska och geologiska förhållanden, sjöfart och fiske. Det handlar om att se till att förutsättningar att omvandla vind till elektricitet är optimala samtidigt som man bidrar till de lokala samhällena och minimerar störningar på omgivningen så mycket som möjligt, säger Magnus Rosenblad, projektansvarig på SeaSapphire.

Samrådsutställningar

SeaSapphire har tagit fram ett samrådsunderlag och hämtar nu in synpunkter från allmänheten, lokala industrier och organisationer och myndigheter för att på bästa sätt utveckla projekten så att de ger mest nytta med minimerad påverkan. Allmänheten och intresseorganisationer är välkomna att komma med synpunkter och frågor vid dessa samrådsutställningar:

Vindkraftspark Skidbladner
Tisdag 21 mars
Fårösund Träffpunkten
Kronhagsvägen 31, Fårösund
kl. 17.00–20.00

Vindkraftspark Herkules
Onsdag 22 mars
Sjöviksgården
Storv. 28, Ljugarn
kl. 17.00–20.00

– Under två dagar kommer vi att ställa ut materialet och finnas på plats för att ta emot synpunkter och frågor som vi sedan arbetar vidare med. All information finns också på vår hemsida och det går att lämna in synpunkter fram till den 6 april, 2023, säger Magnus Rosenblad.

Samrådsunderlaget baseras på tillgänglig information från kartunderlag, datakällor, befintliga undersökningar och erfarenheter. Fördjupade utredningar gällande bland annat bottenförhållanden, naturvärden, fågelliv, fladdermöss, marina däggdjur och marinarkeologi kommer att genomföras i arbetet med den kommande tillståndsansökan.

Synpunkterna från allmänhet och berörda myndigheter besvaras och sammanställs sedan och tillsammans med resultatet av de fördjupade undersökningarna ligger de till grund för de miljökonsekvensbeskrivningar som biläggs de slutliga tillståndsansökningarna.

– Havsbaserad vindkraft är en oerhört viktig energikälla som kommer att stärka Sveriges energiförsörjning och därmed bli en viktig pusselbit i en grön omställning. Genom att utöka lokal förnybar elproduktion sänks också elpriserna för konsumenterna. Vi kommer också att jobba nära organisationer som jobbar med att förbättra miljön i Östersjön, säger Magnus Rosenblad.
Fakta Skidbladner & Hercules
Skidbladner består av högst 111 flytande vindkraftverk och parken täcker en yta på ungefär 1400 kvadratkilometer drygt två mil norr om Gotska Sandön.
Herkules består av som mest 121 flytande vindkraftverk på en yta på ungefär 1000 kvadratkilometer cirka sex mil sydost om Gotland.  I båda fallen söker man tillstånd för vindkraftverk som är maximalt 360 meter höga.

Om SeaSapphire
SeaSapphire, powered by Eolus and Simply Blue Group, är ett starkt samarbete mellan två ledande industriella aktörer där Eolus bidrar med över 30 års erfarenhet av vindkraftsutveckling i Norden och Simply Blue Group bidrar med 10 års global expertis i utveckling av flytande havsbaserad vindkraft, vågenergi, biobränslen och hållbart vattenbruk. Ambitionen är att bidra till att göra Sverige och Finland fossilfria genom att utveckla flytande havsbaserade vinparker.

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America