Hoppa till innehållet
Eolus Vind AB
Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

Samtliga villkor uppfyllda för Eolus förvärv av majoritetsandel i amerikanskt
vindkraftsprojekt

Hässleholm, 2017-03-10 21:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 


I december 2016 ingick Eolus dotterbolag Eolus North America Inc avtal om att
förvärva 60 procent av Wind Wall Development LLC från ZCF Wind Wall LLC.
Samtliga villkor i förvärvsavtalet är nu uppfyllda och Eolus North America Inc
har tillträtt sin andel av bolaget. 

Tillsammans med ZCF Wind Wall LLC avser Eolus genom Wind Wall Development LLC
att utveckla och bygga en vindpark nära Tehachapi i Kalifornien i USA
omfattande cirka 40 MW. 

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den
10 mars 2017 kl. 21.45 CET. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 500
av de cirka 3 300 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för
närvarande en installerad effekt om 22 MW vindkraft med en beräknad årlig
produktion på cirka 49 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus
driftorganisation cirka 300 MW åt kunder och för egen räkning. 

Eolus Vind AB har cirka 5 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq
Stockholm Small Cap. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com
Eolus Vind AB
Börsmeddelande

Eolus förvärvar majoritetsandel i vindkraftsprojekt i Kalifornien och säkrar
leverans av vindkraftskomponenter från Vestas

Hässleholm, 2016-12-31 01:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Eolus North America Inc har ingått avtal om att förvärva 60 procent av Wind
Wall Development LLC, från ZCF Wind Wall LLC. Eolus North America har också
lagt en order hos Vestas avseende leverans av tillräckligt med
vindkraftskomponenter för att säkra möjligheten att dra nytta av det fulla
värdet av PTC (production tax credit) motsvarande 40 MW ur den amerikanska
projektportföljen. 

Eolus North America Inc, ett helägt dotterbolag till Eolus Vind AB (publ), har
glädjen att offentliggöra ett samarbete med ZCF Wind Wall LLC genom ett joint
venture för att utveckla och bygga en vindpark nära Tehachapi i Kalifornien i
USA. Verksamheten i det gemensamma utvecklingsbolaget Wind Wall Development
kommer att baseras på den omfattande erfarenheten hos ZCF avseende amerikansk
vindkraft och på Eolus dokumenterade framgångar i de nordiska länderna, för att
utveckla konkurrenskraftiga vindkraftsprojekt i västra USA. 

Eolus North America har tecknat ett avtal med Vestas avseende leverans av
komponenter för kommande vindkraftsprojekt i USA. Ordern är en del av ett
ramavtal som bygger vidare på den 25 år långa och starka relationen mellan
Eolus och Vestas. 

-Bara under de senaste tre månaderna har vi beställt över 100 MW från Vestas
och denna nya order visar på vår tro på den amerikanska marknaden för förnybar
elproduktion och det partnerskap vi har med Vestas säger Per Witalisson, VD på
Eolus. 

-Ordern hos Vestas säkrar våra möjligheter att ta del av full PTC vilket leder
till lägre elpriser för de amerikanska konsumenterna. Det är också ett viktigt
steg i att etablera Eolus på den amerikanska marknaden, vilket ger nya
möjligheter för nuvarande och kommande investerare som Eolus samarbetar med
lägger Hans-Christian Schulze, ansvarig för Eolus verksamhet i USA, till. 

Genomförandet av transaktionen, avseende förvärv av andelar i Wind Wall
Development LLC, är beroende av att ett antal villkor uppfylls före tillträdet,
vilket förväntas ske i slutet av januari 2017. Köpesumman uppgår till 0,45
MUSD. 

Om ZCF Wind Wall LLC:
Delägarna i ZCF Wind Wall har på ett framgångsrikt sätt utvecklat
vindkraftsprojekt i västra USA sedan 1985 och har en unik mix av kompetens inom
finansiering, projektutveckling och etablering, samt markfrågor. Alla
nödvändiga för att skapa framgångsrika vindkraftsprojekt. 

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Hans-Christian Schulze, Landschef USA, telefon +1 858 336 00 67
Johan Hammarqvist, Kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den
31 december 2016 kl. 01.00 CET. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 500 av de
cirka 3 300 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för närvarande
en installerad effekt om 27 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på
cirka 60 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation cirka 300
MW åt kunder och för egen räkning. 

Eolus Vind AB har cirka 5 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq
Stockholm Small Cap. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com
Eolus Vind AB
Börsmeddelande

Eolus förvärvar majoritetsandel i vindkraftsprojekt i Kalifornien och säkrar
leverans av vindkraftskomponenter från Vestas

Hässleholm, 2016-12-31 01:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Eolus North America Inc har ingått avtal om att förvärva 60 procent av Wind
Wall Development LLC, från ZCF Wind Wall LLC. Eolus North America har också
lagt en order hos Vestas avseende leverans av tillräckligt med
vindkraftskomponenter för att säkra möjligheten att dra nytta av det fulla
värdet av PTC (production tax credit) motsvarande 40 MW ur den amerikanska
projektportföljen. 

Eolus North America Inc, ett helägt dotterbolag till Eolus Vind AB (publ), har
glädjen att offentliggöra ett samarbete med ZCF Wind Wall LLC genom ett joint
venture för att utveckla och bygga en vindpark nära Tehachapi i Kalifornien i
USA. Verksamheten i det gemensamma utvecklingsbolaget Wind Wall Development
kommer att baseras på den omfattande erfarenheten hos ZCF avseende amerikansk
vindkraft och på Eolus dokumenterade framgångar i de nordiska länderna, för att
utveckla konkurrenskraftiga vindkraftsprojekt i västra USA. 

Eolus North America har tecknat ett avtal med Vestas avseende leverans av
komponenter för kommande vindkraftsprojekt i USA. Ordern är en del av ett
ramavtal som bygger vidare på den 25 år långa och starka relationen mellan
Eolus och Vestas. 

-Bara under de senaste tre månaderna har vi beställt över 100 MW från Vestas
och denna nya order visar på vår tro på den amerikanska marknaden för förnybar
elproduktion och det partnerskap vi har med Vestas säger Per Witalisson, VD på
Eolus. 

-Ordern hos Vestas säkrar våra möjligheter att ta del av full PTC vilket leder
till lägre elpriser för de amerikanska konsumenterna. Det är också ett viktigt
steg i att etablera Eolus på den amerikanska marknaden, vilket ger nya
möjligheter för nuvarande och kommande investerare som Eolus samarbetar med
lägger Hans-Christian Schulze, ansvarig för Eolus verksamhet i USA, till. 

Genomförandet av transaktionen, avseende förvärv av andelar i Wind Wall
Development LLC, är beroende av att ett antal villkor uppfylls före tillträdet,
vilket förväntas ske i slutet av januari 2017. Köpesumman uppgår till 0,45
MUSD. 

Om ZCF Wind Wall LLC:
Delägarna i ZCF Wind Wall har på ett framgångsrikt sätt utvecklat
vindkraftsprojekt i västra USA sedan 1985 och har en unik mix av kompetens inom
finansiering, projektutveckling och etablering, samt markfrågor. Alla
nödvändiga för att skapa framgångsrika vindkraftsprojekt. 

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Hans-Christian Schulze, Landschef USA, telefon +1 858 336 00 67
Johan Hammarqvist, Kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den
31 december 2016 kl. 01.00 CET. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 500 av de
cirka 3 300 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för närvarande
en installerad effekt om 27 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på
cirka 60 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation cirka 300
MW åt kunder och för egen räkning. 

Eolus Vind AB har cirka 5 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq
Stockholm Small Cap. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com
Eolus Vind AB
Börsmeddelande

Eolus har fullföljt förvärv av två vindkraftsprojekt i Nevada, USA

Hässleholm, 2016-03-04 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 


I december tecknade Eolus avtal om att förvärva två vindkraftsprojekt under
utveckling i Nevada i USA. Förvärvet har nu fullföljts. 

De två projekten som förvärvas är belägna i västra Nevada, på gränsen till
Kalifornien, och omfattar Crescent Peak med en möjlig effekt om 200-600 MW samt
Comstock med en möjlig effekt om 20-100 MW. Eolus avser att utveckla och
optimera projekten och att därefter avyttra dem som byggklara projekt. 

Eolus bolagsstämma godkände förvärven den 30 januari 2016.

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4
mars 2016 kl. 08.30. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid nästan 500 av de cirka 3
100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för närvarande en
installerad effekt om 42 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på cirka
98 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation cirka 300 MW åt
kunder och för egen räkning. 

Eolus Vind AB har cirka 4 600 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ
Stockholm. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America