Hoppa till innehållet

Samtliga villkor uppfyllda för Eolus förvärv av majoritetsandel i amerikanskt vindkraftsprojekt

Eolus Vind AB
Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

Samtliga villkor uppfyllda för Eolus förvärv av majoritetsandel i amerikanskt
vindkraftsprojekt

Hässleholm, 2017-03-10 21:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 


I december 2016 ingick Eolus dotterbolag Eolus North America Inc avtal om att
förvärva 60 procent av Wind Wall Development LLC från ZCF Wind Wall LLC.
Samtliga villkor i förvärvsavtalet är nu uppfyllda och Eolus North America Inc
har tillträtt sin andel av bolaget. 

Tillsammans med ZCF Wind Wall LLC avser Eolus genom Wind Wall Development LLC
att utveckla och bygga en vindpark nära Tehachapi i Kalifornien i USA
omfattande cirka 40 MW. 

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den
10 mars 2017 kl. 21.45 CET. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 500
av de cirka 3 300 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för
närvarande en installerad effekt om 22 MW vindkraft med en beräknad årlig
produktion på cirka 49 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus
driftorganisation cirka 300 MW åt kunder och för egen räkning. 

Eolus Vind AB har cirka 5 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq
Stockholm Small Cap. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America