Hoppa till innehållet

Magnus Axelsson, operativ chef och vice VD, har beslutat att lämna Eolus. Han kommer att kvarstå i sin roll, inklusive platsen i koncernledningen, till den 30 juni 2024.

”Jag vill tacka Magnus för hans värdefulla bidrag till utvecklingen av Eolus. Magnus är en mycket uppskattad kollega och medlem i koncernledningen. Han har bidragit väsentligt till utvecklingen av Eolus under en period av stark tillväxt. Vi står nu väl rustade att dra nytta av de investeringar som gjorts i organisationen och projekten”, säger Per Witalisson, VD för Eolus.

– Eolus är ett fint företag med fantastiska människor som har en enorm potential att driva energiomställningen. Rollen som operativ chef är en komplex och krävande roll som spänner över hela processen med utveckling och genomförande av förnybara projekt på flera marknader och inom olika teknologier. Jag har nu kommit till en punkt där jag behöver hitta en bättre balans mellan arbete och privatliv, säger Magnus Axelsson.

Processen med att ersätta Magnus Axelsson har inletts.

Michiel Messing, Head of Construction och medlem av ledningsgruppen, har beslutat att lämna Eolus. Han kommer att lämna ledningsgruppen från den 21 juli 2023, men fortsätter tjänstgöra inom Eolus till och med 13 oktober 2023.

Rekryteringen av en efterträdare inleds omgående.
 
Från den 21 juli 2023 består Eolus koncernledning av:
Per Witalisson, VD
Magnus Axelsson, COO och vice VD
Catharina Persson, CFO
Christer Baden Hansen, CCO
Heléne Sebrén, HR-chef
Karin Wittsell Heydl, chef kommunikation, hållbarhet och IT
Karl Olsson, bolagsjurist

Eolus har rekryterat Christer Baden Hansen till rollen som Chief Commercial Officer och medlem av ledningsgruppen. Han tillträder den 1 februari 2023.

Christer Baden Hansen har gedigen erfarenhet från vindkraftsbranschen genom en lång karriär inom Vestas, där han haft flera befattningar inom försäljning. Han kommer närmast från rollen som Vice President, Head of Global Sales för Vestas Group.

”Eolus har satt en ambitiös affärsplan och vi är på en tillväxtresa där vi skalar upp våra affärer och vår verksamhet. Jag är mycket glad att kunna välkomna Christer Baden Hansen till denna nya tjänst. Han kommer att vara en utmärkt resurs när det gäller att utveckla vår kommersiella verksamhet, våra marknadsstrategier och stärka vårt transaktionsteam”, säger Per Witalisson, VD för Eolus.

”Jag är mycket glad och hedrad över att bli en del av Eolus. Företagets resa och resultat under åren är mycket imponerande. Samtidigt spelar Eolus en nyckelroll i energiomställningen och med en kompetent organisation och den ambitiösa affärsplanen för de kommande åren är företaget rustat för framgång”, säger Christer Baden Hansen.

För ytterligare information, kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 0702–65 16 15
Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 0761–16 71 99

Om Eolus
Eolus är en av Nordens ledande projektörer inom förnybar energi och vi är aktiva i hela värdekedjan från tidig projekt­utveckling till etablering och drift av anläggningar för förnybar energi. Vi erbjuder attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsmöjligheter i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta 1 550 MW åt kunder, varav 882 MW är i drift.

Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. För mer information, se www.eolusvind.com.

Eolus har anställt Inga Abolina som Head of Baltics. Hon tillträder tjänsten den 24 oktober 2022.

Inga Abolina är en erfaren ekonomichef med gedigen erfarenhet från energibranschen, inklusive ledning av storskaliga energiprojekt. Hon har bland annat varit CFO och styrelseledamot i det lettiska naturgasföretaget Latvijas Gāze och Director of Project Management för den statliga energileverantören Latvenergo.

Eolus har funnits i Baltikum i över tio år och har byggt upp en projektportfölj om ca 700 MW landbaserade vindprojekt i Lettland och Estland. 

– Vi ser en stor potential i Baltikum. Jag är övertygad om att Inga Abolina, med sin gedigna erfarenhet från energibranschen, kommer att bli en utmärkt ledare för vår fortsatta tillväxt i denna region, Nu är det dags att börja realisera förnybara energiprojekt i Lettland och Estland och addera nya projekt till vår portfölj även i Litauen, säger Eolus VD Per Witalisson.

– Jag drivs av viljan att påskynda omställningen till förnybar energi och öka Europas energioberoende och är glad att få möjlighet att bli del av en av de ledande europeiska aktörerna i denna omställning.  Den nya geopolitiska verkligheten och situationen på energimarknaden kräver ytterligare lokal elkapacitet och sätter ytterligare press på de baltiska länderna att fullt ut integreras med kontinenten. Det baltiska landskapet har stor potential för förnybar energi och som en del av Eolus får jag möjlighet att bidra till omställningen till ett hållbart energisystem, säger Inga Abolina.

För ytterligare information, kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70–265 16 15
Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och hållbarhetschef, telefon (0)761–16 71 99

Om Eolus
Eolus är en av Nordens ledande projektörer inom förnybar energi och vi är aktiva i hela värdekedjan från tidig projekt­utveckling till etablering och drift av anläggningar för förnybar energi. Vi erbjuder attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsmöjligheter i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta 1 580 MW åt kunder, varav 912 MW är i drift.

Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. För mer information, se www.eolusvind.com.

Hässleholm den 29 augusti 2022

Från 1 september 2022 utökar Eolus ledningsgruppen med Magnus Axelsson, operativ chef, Michiel Messing, chef Delivery & Construction, och Heléne Sebrén, HR-chef.

Eolus koncernledning består därmed av

 • Per Witalisson, VD
 • Magnus Axelsson, operativ chef och vice VD
 • Catharina Persson, CFO
 • Heléne Sebrén, HR-chef
 • Karin Wittsell Heydl, chef kommunikation, hållbarhet och IT
 • Karl Olsson, bolagsjurist
 • Michiel Messing, chef Delivery & Construction

Som tidigare kommunicerats tillträder Magnus Axelsson som ny operativ chef den 1 september. Heléne Sebrén har varit HR-chef på Eolus sedan 2020 och Michiel Messing började som chef för Delivery & Construction 2021.

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 0702-65 16 15
Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 0761-16 71 99

Om Eolus
Sedan starten för trettio år sedan har Eolus vuxit till en av Nordens ledande projektörer inom förnybar energi. Idag utvecklar, etablerar och förvaltar vi förnybara energiprojekt inom vindkraft på land och till havs, solkraft och energilagring. Eolus erbjuder investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsmöjligheter i Norden, USA, Polen och Baltikum. Med kompetenta och engagerade medarbetare rör vi oss framåt i snabb takt och driver omställningen till förnybar elproduktion. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta 1 322 MW åt kunder, varav 914 MW är i drift.

Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.                                 www.eolusvind.com

 

Hässleholm den 9 mars 2022

Eolus har anställt Karin Wittsell Heydl som chef för kommunikation, hållbarhet och IT. Karin tillträder den nya rollen den 14 mars 2022 och kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp.

-Jag är glad att kunna välkomna Karin till denna nyinrättade position som är en viktig del i vår ambitiösa expansionsplan för de kommande åren. Att stärka vår kommunikation och utveckla vårt hållbarhetsarbete är centralt för vår fortsatta utveckling och Karins kompetens inom både kommunikation och hållbarhet kommer att vara av stort värde för Eolus framåt, säger Eolus vd Per Witalisson.

Karin har lång och bred erfarenhet av kommunikation från en rad olika branscher, med ett fördjupat fokus på hållbarhet de senaste åren. Karin har bland annat varit kommunikations- och marknadschef på Wihlborgs Fastigheter och kommer senast från ett uppdrag med fokus på hållbarhetskommunikation inom Ingka Group/IKEA.

-Jag ser mycket fram emot att få vara med och bidra till Eolus fortsatta utveckling och tillväxt. Det finns stor potential att förtydliga och stärka bolagets profil som en viktig aktör i omställningen till förnybar energi och jag är glad över möjligheten att få driva detta arbete, säger Karin Wittsell Heydl.

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)720-50 59 11

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande 9 mars 2022 kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta över 1 320 MW åt kunder varav 914 MW är i drift.

Eolus Vind AB har nära 34 500 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Hässleholm den 23 februari 2022

Magnus Axelsson har anställts som operativ chef och vice VD i moderbolaget. Magnus tillträder tjänsten den 1 september 2022.

-Magnus breda erfarenhet från alla delar av den nordiska vindkraftmarknaden kommer att vara en stor tillgång och jag är glad att välkomna honom till Eolus. Jag ser fram emot vårt samarbete för att ytterligare stärka och utveckla Eolus som en av Nordens ledande aktörer inom förnybar energi, säger Eolus VD Per Witalisson.

Magnus har lång erfarenhet från energibranschen och har tidigare haft flera befattningar inom land- och havsbaserad vindkraft inom E.ON-koncernen och Sarepta Energi. Magnus kommer senast från en tjänst som VD för det norska vindkraftsbolaget Austri Vind, där han sedan 2017 lett etablering och drift av två vindkraftparker omfattande totalt 44 vindkraftverk.

-Jag är väldigt glad och tacksam över att få möjligheten att börja i Eolus i en otroligt spännande tid. Behovet av mer förnyelsebar energi i kombination med Eolus ambitiösa tillväxtplaner och solida projektportfölj är en unik möjlighet, säger Magnus Axelsson.

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)720-50 59 11

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 23 februari 2022 kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta över 1 320 MW åt kunder varav 914 MW är i drift.

Eolus Vind AB har nära 34 500 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Hässleholm den 2 februari 2022

Marcus Landelin, Operativ chef och vice VD, har beslutat att lämna Eolus för att bedriva verksamhet genom bolaget NIMA Energy AB.

Marcus lämnar Eolus i slutet av april 2022 och en rekryteringsprocess för att hitta hans efterträdare pågår.

Marcus har varit anställd på Eolus som vice VD och Operativ chef sedan december 2015, samt medlem i koncernens ledningsgrupp.

-Med stor drivkraft och engagemang har Marcus under sin tid hos Eolus haft stor betydelse för såväl vår strategiska inriktning, våra affärer och den dagliga verksamheten. Jag vill redan nu tacka Marcus för hans insatser för Eolus, det goda samarbetet och önska honom lycka till med sin verksamhet, säger Eolus VD Per Witalisson.

-Efter drygt sex år på Eolus är det dags för mig att gå vidare inom förnybart för att bedriva egna verksamheter. Under dessa år har vi genomfört en rad innovativa affärer, utvecklat projektportföljen och diversifierat verksamheten till nya tekniker och marknader parallellt med att teamet vuxit med starka resurser och ledare inom de operativa funktionerna. Framåt har Eolus en spännande resa och det har varit ett nöje att med Per leda och bidra till bolagets framgångar tillsammans med våra kompetenta och engagerade medarbetare, säger Marcus Landelin

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)720-50 59 11

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande 2 februari 2022 kl. 14.00 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta över 1 330 MW åt kunder varav 921 MW är i drift.

Eolus Vind AB har nära 34 500 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Hässleholm den 15 december 2021

Richard Larsson lämnar Eolus ledningsgrupp från och med den 15 december, 2021, i och med att han slutat sin anställning som chef för funktionen Construction & Delivery. Michiel Messing övertar befattningen från och med idag.

Efter förändringen kommer Eolus ledningsgrupp att bestå av Per Witalisson, VD, Marcus Landelin, vice VD och operativ chef, Catharina Persson, CFO samt Karl Olsson, bolagsjurist.

Richard Larsson kommer att fortsätta att arbeta för Eolus på konsultbasis med särskilt fokus på färdigställande av projekt Öyfjellet i Norge.

Som ersättare för Richard Larsson till positionen som chef för Delivery & Construction har Eolus rekryterat Michiel Messing som börjar sin anställning idag den 15 december 2021. Messing har erfarenhet av såväl land- som havsbaserad vindkraft från tidigare befattningar och kommer närmast från One Nordic där han innehaft tjänsten som Head of Procurement.

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)720-50 59 11

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta cirka 1 330 MW åt kunder varav 921 MW är i drift.

Eolus Vind AB har nära 36 500 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Eolus
har rekryterat Anna Lundsgård som ny driftchef och VD för dotterbolaget Eolus
Wind Power Management från och med den 1 november 2020.

Anna Lundsgård kommer närmast från en tjänst som enhetschef på Skånetrafiken med ansvar för att utveckla och förvalta digitala tjänster kopplat till biljettförsäljning, kundkanaler och trafikplanering. Hon har tidigare jobbat många år på E.ON där hon bland annat varit projektledare för byggnation av vindkraftsparker samt gruppchef inom elnät. I grunden är Anna civilingenjör i teknisk fysik med en avslutning i industriell ekonomi.

Anna Lundsgård efterträder Johan Larsson som kommer att gå
vidare med andra uppdrag inom Eoluskoncernen. 

Välj marknad

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America