Hoppa till innehållet

Eolus ansöker om att få utveckla havsbaserad vindkraft i Polen

Eolus har skickat in ansökningar om att få utveckla tre vindkraftparker i Östersjön, norr om Polen. Det är totalt 11 havsområden som nu ska tilldelas företag som vill utveckla projekt inom ramen för den andra fasen av havsbaserade vindkraftsprojekt i Polen. 

I Polen pågår ett intensivt arbete för att öka andelen förnybar energi och minska beroendet av främst kolkraft. Eolus etablerade under 2021 en egen organisation i Polen. Stort fokus kommer att ligga på storskalig solkraft, men det finns också potential för mer vindkraft. Polen ligger på tiondeplats i Europas vindkraftsliga, men har än så länge ingen havsbaserad vindkraft. 

Vilka aktörer som får möjlighet att bygga vindkraftsprojekt inom de områden som polska staten anvisat avgörs i en konkurrensutsatt process. Eolus deltar initialt i tre av processerna som omfattar 1 000 + 1 200 MW + 1 060 MW. De aktuella projekten är tänkta att kunna börja byggas under 2029 och stå klara under 2031.

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America