Hoppa till innehållet

Eolus ansöker om tillstånd för Nordkölen vindkraftspark

Eolus har idag skickat in ansökan om att bygga Nordkölen vindkraftspark med upp till 28 vindkraftverk i Bergs kommun. Parken skulle tillföra cirka 560 GWh förnybar el per år, vilket motsvarar hushållsel för över 100 000 hushåll årligen.

– Vi känner till att Bergs kommun håller på med en översyn av sin vindbruksplan, som ligger till grund för vilka områden som pekas ut i översiktsplanen. Vi respekterar den processen och ser fram emot resultatet av den, säger Anna Gunnarsson, projektledare för Nordkölen vindkraftspark på Eolus och förklarar:

– Att vi lämnar in ansökan trots att översynen inte väntas vara klar förrän nästa år beror på att vi vet att det är lång handläggningstid för vindkraft och vill se till att allt går så smidigt som möjligt. Vi vill inte pressa kommunen att ta ställning redan nu, men hoppas att Länsstyrelsen som är den myndighet som ger tillstånd till vindkraftsparker på land, kan handlägga övriga frågor under tiden.

Placeringen av vindkraftverken har gjorts utifrån en rad aspekter såsom vindstyrka, tillgänglighet, geotekniska förutsättningar samt skyddsvärden för boendemiljö, natur- och kulturvärden. Redan 2016 ansökte Eolus om tillstånd för en vindkraftspark med upp till 48 verk i ungefär samma område. Länsstyrelsen Västernorrland avslog ansökan med hänvisning till att det finns kungsörn i området som kunde påverkas av parken. Eolus har sedan dess gjort en noggrann undersökning av kungsörn i området, och anpassat de nya planerna för att säkra att örnarna skyddas.

– Området är för bra för att vi inte ska arbeta vidare med att hitta en utformning som både tar vara på de väldigt goda vindförhållandena och samtidigt stör omgivningen så lite det bara är möjligt. Vi vet att vindkraftsparker väcker många känslor hos människor i området, men vi vet också att många med oss vill ha förnybar närproducerad el för den gröna omställning som är nödvändig för framtiden, säger Anna Gunnarsson.

Utöver gynnsamma vindförhållanden finns ett bra vägnät som underlättar byggnationen av en park, liten påverkan på natur-, djur- och kultur- och fritidsliv, samt inte minst närheten till stamnätet och möjligheten att ansluta till det – vilket är en förutsättning för att dra nytta av den energi som vindkraft ger.

Fotnot: Hushållsel innebär all el ett hushåll förbrukar exklusive uppvärmning. Man räknar med ett genomsnitt på 5000 KWh per år och hushåll. 560 GWh motsvarar 560 000 000 kWh.

Kontaktperson:
Anna Gunnarsson, projektledare Eolus
Tel: 0732 – 18 66 68
anna.gunnarsson@eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America