Hoppa till innehållet

Eolus etablerar sig på den finska vindkraftsmarknaden genom förvärv av två projekt under utveckling

Eolus Vind AB
Pressmeddelande

Eolus etablerar sig på den finska vindkraftsmarknaden genom förvärv av två
projekt under utveckling

Hässleholm, 2014-07-01 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Eolus expansion utomlands fortsätter genom att det finska dotterbolaget Eolus
OY startas. Det finska dotterbolaget har som första steg i etableringen i
landet förvärvat två vindkraftsprojekt under utveckling från projektutvecklaren
Auria Wind OY. 

Sedan tidigare bedriver Eolus verksamhet i Norge, Estland och Lettland utöver
verksamheten i Sverige där Eolus till dags dato varit med och etablerat över
430 vindkraftverk. Expansionen till Finland som är en mindre mogen marknad än
den svenska, är bland annat en följd av det stödsystem för vindkraft som nu
finns i landet. 
-Genom sin feed in tariff har Finland fått ett stabilt ramverk för utbyggnaden
av förnybar elproduktion från vindkraft. Detta lockar investerare som söker
långsiktiga investeringar med stabila kassaflöden. För oss som en av de ledande
och mest erfarna projektutvecklarna i Sverige och Norden är det naturligt att
följa våra kunder säger Per Witalisson, VD för Eolus. 

De två vindkraftsprojekt som Eolus OY förvärvat som befinner sig i
ansökningsprocess ligger i sydvästra Finland. Projekten Loimaa-Alastaro och
Huittinen omfattar tillsammans platser för 15 vindkraftverk med en total
installerad effekt om cirka 50 MW. 
-Förvärvet ger oss en bra start på en marknad som är intressant och där Eolus
långa erfarenhet kan bidra till att erbjuda marknaden attraktiva
vindkraftsetableringar kommenterar Per Witalisson. 

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10 199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10 199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av över 430
av de cirka 2 700 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger
och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 62 MW vindkraft med en
beräknad årlig produktion på ca 152 GWh miljövänlig el. 

Eolus vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America