Hoppa till innehållet

Eolus etablerar vindkraftanläggningar som ska försörja Googles finska datacenter med förnybar el

Eolus Vind AB
Pressmeddelande

Eolus etablerar vindkraftanläggningar som ska försörja Googles finska
datacenter med förnybar el

Hässleholm, 2014-01-22 11:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Eolus Vind AB och Google har tecknat ett tioårigt avtal innebärande att Google
kommer att köpa all el som produceras från 29 vindkraftverk som Eolus etablerar
i fyra vindkraftparker i södra Sverige. 

Avtalet, ett Power Purchase Agreement (PPA), innebär att Google under 10 års
tid med start tidigt 2015 kommer att köpa all förnybar el som produceras av de
29 vindkraftverken av modellerna Vestas V90, V100 och V112. Tillsammans med
turbinleveransavtalet har Eolus och Vestas tecknat ett tioårigt
fullserviceavtal. Eolus kommer efter driftsättning att svara för drift- och
administration av anläggningarna. Total installerad effekt uppgår till 59 MW. 

Eolus finansiella styrka är en viktig komponent i affären då avtalet tecknas
direkt med Google som köpare av elen. Det långfristiga avtalet säkerställer att
Eolus kommer kunna erbjuda investerare ett intressant och annorlunda
investeringsobjekt på den svenska marknaden. 

-Vårt avtal med Google är ytterligare ett bevis på den stora potentialen för
vindkraft i Norden säger Hans-Christian Schulze, vice VD och försäljningschef
på Eolus och tillägger Vi ser fram emot att bygga de nya vindparkerna under
året och bidra till att Google ligger steget före i sitt åtagande om
koldioxidneutralitet. 

De aktuella parkerna är Skalleberg i Hjo kommun, Mungseröd i Tanum kommun,
Ramsnäs i Laxå kommun och Alered i Falkenberg kommun. Genom att lägga samman
parker på olika platser uppnås en god riskspridning och större
produktionssäkerhet över tid. 

-Vi letar alltid efter sätt att öka andelen förnybar energi som vi använder
säger Francois Sterin, ansvarig för global infrastruktur på Google. Långsiktiga
avtal som detta gör det möjligt för vindkraftsutvecklare att tillföra
ytterligare kapacitet till marknaden vilket gagnar miljön och dessutom är de
ekonomiskt vettiga för företag likt Google. 

Om Google
Google är en global teknologiledare fokuserad på att förbättra sätten människor
får tillgång till information. Googles uppfinningar inom webbsök och
annonsering har gjort hemsidan till en av internets viktigaste resurser och
varumärket till ett av världens mest kända. För ytterligare information gå
till: www.google.com/about.html 

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Hans-Christian Schulze, vice VD och försäljningschef, telefon 010-199 88 05
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av över 420
av de cirka 2 600 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger
och förvaltar för närvarande 47 vindkraftverk med en installerad effekt på 64
MW och en beräknad årlig produktion på ca 158 GWh miljövänlig el. 

Eolus vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America