Hoppa till innehållet

Eolus får grönt ljus för solcellspark i Vetlanda

Länsstyrelsen i Jönköpings län har godkänt Eolus anmälan att etablera en solcellsanläggning i Vetlanda kommun.

Området för solpark Torpa ligger strax väster om orten Kvillsfors. Inom området, som är 46 hektar, undersöker vi möjligheten att installera solpaneler med en sammanlagd effekt på 40 MW.

– Torpa är Eolus första projekt på skogsmark och vi har lagt stort fokus på att inventera efter naturvärden för att undersöka hur vi kan bevara och förbättra den biologiska mångfalden på platsen, säger Ulrik Pettersson, projektledare på Eolus.

Södra Sverige och framför allt elprisområde 4 har ett stort underskott på elproduktion och ett ökande elbehov från industrier som vill utveckla och ställa om. Torpa solcellspark kan ge ett tillskott på 42 000 MWh/år, vilket motsvarar behovet av hushållsel för 8 400 villor eller 21 miljoner mil med elbil, varje år.

Preliminärt kan parken stå färdig under 2027.

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America