Hoppa till innehållet

Eolus får rätt att bygga solcellspark i Båstads kommun

2022 ansökte Eolus hos Länsstyrelsen i Skåne län om att etablera en solcellspark på Bjärehalvön i Båstads kommun. Länsstyrelsen sa nej till en etablering men Mark- och miljödomstolen upphävde beslutet och ger Eolus rätt att fortsätta utvecklingen av parken. Domen har nu vunnit laga kraft.

Den planerade solcellsparken Påarp består av ett två hektar stort projektområde, ett mindre projekt än Eolus brukar utveckla.
– Väldigt positivt att domstolen ser nyttan med solcellsparker på platser som denna. Våra beräkningar visar att även ett mindre projekt som Påarp kan bli lönsamt och bidra med förnybar el till södra Sverige, säger Andres Möser, solanalytiker på Eolus.

Området består idag av vall och betesmark, något som den fortsatt kan användas som även om solcellsparken byggs. Närmast ska elnätsanslutning säkras och geotekniska undersökningar genomföras för att se hur mycket berg som finns i marken, något som kan påverka projektets kostnad. Något beslut om byggnation har ännu inte tagits men parken skulle kunna stå färdig till 2026.

Sedan tidigare har Eolus godkända miljöanmälningar för tre solcellsparker i Sverige: Säbyholm i Laholm, Södra Valla i Örebro och Hässlåholms Gård i Falkenberg.

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America