Hoppa till innehållet

Eolus får undersökningstillstånd för två havsbaserade vindkraftsprojekt i Finland

Hässleholm 2022-12-29

Eolus har fått undersökningstillstånd för två havsbaserade vindkraftsparker i Bottenhavet, vilket är en viktig milstolpe i arbetet med etablering av havsbaserad vindkraft i Finland.

Den finska regeringen har idag beviljat undersökningstillstånd för de två havsbaserade vindkraftsprojekten Wellamo och Tuulia i finska Bottenhavet. Arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen kommer att börja i januari 2023 och undersökningarna av havsbotten kommer att genomföras under 2023.

– Detta är ett viktigt steg mot att förverkliga våra första havsbaserade vindkraftsprojekt i Finland. Vårt mål är att båda vindparkerna ska börja producera el under 2030-talet. Havsbaserad vindkraft kommer att spela en nyckelroll för att nå Finlands klimatmål, målen för förnybar energi och möta behovet av el till överkomliga priser för konsumenter och industrier, säger Per Witalisson, vd på Eolus.

Båda projekten ligger i den finska ekonomiska zonen; Tuulia ligger cirka 30 km utanför kusten, nordväst om Pori, och Wellamo ligger cirka 90 km utanför kusten, sydväst om Pori. Wellamo utvecklas inom ramen för ett joint venture, kallat SeaSapphire, powered by Simply Blue Group and Eolus, som etablerades den 30 november 2022.

Den totala planerade kapaciteten för de två havsbaserade projekten är 3,5 gigawatt, vilket skulle tillföra 14–16 TWh förnybar el för det finska elnätet årligen. Projekten planeras omfatta cirka 100 vindkraftverk vardera, men det slutliga antalet kommer att fastställas i ett senare skede.

För ytterligare information, kontakta:
Per Witalisson, VD, +46 702 65 16 15
Anu Vaahtera, projektledare havsbaserad vindkraft, Eolus Finland, +358 50 563 0326
Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och hållbarhetschef, +46 761 16 71 99

Om Eolus
Eolus är en av Nordens ledande projektörer inom förnybar energi och vi är aktiva i hela värdekedjan från tidig projekt­utveckling till etablering och drift av anläggningar för förnybar energi. Vi erbjuder attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsmöjligheter i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta 1 550 MW åt kunder, varav 882 MW är i drift.

Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. För mer information, se www.eolusvind.com.

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America