Hoppa till innehållet

Eolus försäljning av 14 vinkdraftverk till Munich Re har fullföljts

Eolus Vind AB
Pressmeddelande

Eolus försäljning av 14 vinkdraftverk till Munich Re har fullföljts

Hässleholm, 2013-07-11 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Samtliga villkor för fullföljandet av det avtal som Eolus träffat med MEAG
avseende överlåtelse av 14 vindkraftverk till Munich Re är uppfyllda och
köparens tillträde har ägt rum. Den 23 maj tecknades avtal innebärande att Munich Re förvärvar
vindkraftsparkerna Hakarp, Kaptensberget och Åsen från Eolus. Avtal har även
tecknats där Eolus kommer att ansvara för drift och förvaltning av
vindkraftsparkerna åt MEAG. Samtliga villkor för transaktionens fullföljande är
nu uppfyllda och tillträde och betalning har ägt rum. 

Om MEAG:

MEAG hanterar kapitalförvaltning för Munich Re och ERGO. MEAG är representerat
i Europa, Asien och Nordamerika och erbjuder även sin omfattande kunskap till
institutionella investerare och privatkunder utanför koncernen. MEAG förvaltar
för närvarande tillgångar till ett värde av cirka 239 miljarder euro. 

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02

Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Kort om Eolus

Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av drygt 400
av de cirka 2 500 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger
och förvaltar för närvarande 43 vindkraftverk med en installerad effekt på 63
MW och en beräknad årlig produktion på ca 156 GWh miljövänlig el. Eolus vind AB
har cirka 3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med
Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 
För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America