Hoppa till innehållet

Eolus förvärvar amerikanskt sol- och batterilagringsprojekt i tidig utvecklingsfas

Hässleholm den 10 september 2018

Eolus offentliggör idag att det helägda amerikanska dotterbolaget Eolus North America, Inc har förvärvat ett solcells- och batterilagerprojekt under utveckling. Solcellsprojektet har en planerad effekt om 500 MW med en lagringskapacitet på 250 MW. Projektet är beläget i västra USA.

Eolus North America, Inc (ENA) har tecknat och slutfört en överenskommelse om att förvärva ett sol- och batterilagringsprojekt under utveckling. Projektet befinner sig i tidig utvecklingsfas och är beläget i en region väl lämpad för utveckling av förnybar energi. Projektet har en plats i kö för nätanslutning för att leverera el till Kalifornien.

Förvärvet är Eolus North Americas första avseende utveckling av solceller och energilagring.

-Vi är glada över möjligheten att utveckla ett solcellsprojekt kombinerat med batterilagring i industriell skala för att fylla den växande efterfrågan avseende förnybar energi från amerikanska företag. Det visar på vår ambition att expandera inom nya tekniker för att svara upp mot energimarknadens efterfrågan säger Hans-Christian Schulze, landsansvarig för Eolus North America, Inc.

Givet att projektet erhåller nödvändiga tillstånd förväntas det kunna tas i drift under 2022 och kan komma att producera upp till 1,5 TWh förnybar el motsvarande årsförbrukningen hos 140 000 amerikanska hushåll.

-Lösningar för lagring av energi blir allt viktigare för att elnäten ska kunna hantera variationer i tillgång och efterfrågan på el och för att öka nätens stabilitet. Ju mer intermittent lågkostnadsproduktion från vind- och solkraft, desto större potential för komplettering med storskaliga lösningar för energilagring tillägger Hans-Christian Schulze

För ytterligare information kontakta:

Hans-Christian Schulze, country manager USA +1 858 336 00 67
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 540 av de cirka 3 400 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation över 400 MW åt kunder.

Eolus Vind AB har cirka 7 900 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Bilaga

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America