Hoppa till innehållet

Eolus förvärvar andel av Triventus

Eolus Vind AB
Pressmeddelande

Eolus förvärvar andel av Triventus

Hässleholm, 2014-07-02 14:51 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Idag avslutades ackordsförhandlingarna för vindkraftskoncernen Triventus som i
oktober inledde företagskonstruktion. Eolus kommer under förutsättning av
lagakraftvunnet ackord och godkännande av bolagsstämma att tillsammans med
Sustainable Technology garantera en del av ackordslikviden för Triventus genom
nyemission i Triventus. 

Den ackordslikvid som garanteras av Eolus under förutsättning av
lagakraftvunnet ackord och bolagsstämmas beslut om nyemission, uppgår till fem
miljoner kronor. Eolus ägarandel i Triventus kommer därefter att uppgå till
49,8 procent. 
-Eolus ser en potential i delar av Triventus projektportfölj och avser att med
sin långa erfarenhet och kompetens delta aktivt i utveckling och realisering av
Triventus portfölj av vindkraftprojekt i Sverige och Finland säger Per
Witalisson, VD för Eolus. 


För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10 199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10 199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av över 430
av de cirka 2 700 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger
och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 62 MW vindkraft med en
beräknad årlig produktion på ca 152 GWh miljövänlig el. 

Eolus vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America