Hoppa till innehållet

Eolus förvärvar två vindkraftsprojekt i USA

Eolus Vind AB
Börsmeddelande

Eolus förvärvar två vindkraftsprojekt i USA

Hässleholm, 2015-12-21 17:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Eolus har genom det nystartade dotterbolaget Eolus North America Inc förvärvat
två vindkraftsprojekt under utveckling i delstaten Nevada. 

Affären innebär att Eolus förvärvar 100 % av ägarandelarna i de amerikanska
bolagen Crescent Peak Renewables LLC och Comstock Wind LLC för en köpeskilling
om 50 000 USD. Crescent Peak äger rättigheterna till ett ännu inte
tillståndsgivet vindkraftsprojekt om 200-600 MW i Clark County i Nevada och
Comstock äger rättigheterna till ett ännu inte tillståndsgivet
vindkraftsprojekt om 20-100 MW i Storey, Washoe och Carson City County i
Nevada. Affären omfattar en delning av nettovinst vid en framtida försäljning
av projekten. 

Eolus styrelse beslutade i augusti att undersöka möjligheterna för Eolus att
utveckla vindkraftsprojekt i USA som är världens näst största
vindkraftsmarknad. Genom förvärven tas det första steget in på den
nordamerikanska marknaden. Syftet med förvärven är att utveckla och optimera
projekten och att därefter avyttra dem som byggklara projekt. 

-Affären innebär en diversifiering av Eolus projektportfölj som ger oss
möjlighet att med en begränsad insats förvärva och tillsammans med säljarna
vidareutveckla två projekt med god potential. USA är en marknad där behovet av
förnybar energi uppmärksammats allt mer på både federal och delstatlig nivå och
där flera delstater ökat ambitionsnivån för utbyggnaden kraftigt säger Per
Witalisson, VD för Eolus. 

Då säljarbolaget indirekt till 65 % kontrolleras av Eolus tidigare vice VD
Hans-Christian Schulze och förvärvet inte bedöms vara av obetydlig betydelse
för Eolus, kommer förvärven att föreläggas bolagsstämma i Eolus den 30 januari
2016 för godkännande. Styrelsens redogörelse och beslutsförslag kommer att
offentliggöras i kallelsen till bolagsstämman. En sk ”Fairness opinion” kommer
att finnas tillgänglig på bolagets hemsida senast tre veckor före
bolagsstämman. 

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10


Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21
december 2015 kl. 17.00. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 477 av de
cirka 3 100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för närvarande
en installerad effekt om 54 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på
cirka 133 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation cirka
300 MW åt kunder och för egen räkning. 

Eolus Vind AB har cirka 4 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ
Stockholm. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America