Hoppa till innehållet

Eolus går med i Solar Stewardship Initiative för att bidra till en hållbar värdekedja för solenergi

Eolus har anslutit sig till Solar Stewardship Initiative (SSI), ett kvalitetsprogram med fokuserar på värdekedjan för solenergi som kombinerar integritet i leveranskedjan med förbättrad prestanda inom miljömässig och social hållbarhet samt bolagsstyrning (ESG).

Med stöd av mer än 60 organisationer inom hela den globala värdekedjan för solenergi, arbetar SSI för att främja ansvarsfulla inköp och förädling av material, förbättra återvinningsmöjligheter för solprodukter och minimera miljöpåverkan vid produktion av solpaneler.

I en riskbedömning som Eolus gjorde 2022 identifierades risken för brott mot mänskliga rättigheter i vår leveranskedja, specifikt i samband med upphandling av solpaneler, vilket är en känd utmaning för branschen. Utvinningen av de metaller som krävs för produktion av solpaneler är huvudsakligen koncentrerad till länder där kränkningar av de mänskliga rättigheterna är ett reellt problem, såsom utsatta grupper som utsätts för tvångsarbete och miljöpåverkan från utvinning och raffinering av polysilikon, ett viktigt material i produktionen av solpaneler.

Genom att gå med i SSI befäster vi vårt åtagande att vara ett ansvarsfullt företag som arbetar för att möjliggöra positiv förändring inom alla delar av vår värdekedja. SSI arbetar för att vidareutveckla en ansvarsfull, transparent och hållbar värdekedja för solenergi och stärka förtroendet för hur, var och av vem solpaneler tillverkas.

– Vi är övertygade om att partnerskap och samarbeten är det bästa sättet att åstadkomma positiv förändring och genom att gå med i SSI bidrar vi till att förbättra värdekedjan för solenergi. Engagemanget är i linje med våra värderingar, med tonvikt på miljö och skydd av mänskliga rättigheter i vår värdekedja. Genom detta initiativ åtar vi oss att främja rättvisa arbetsförhållanden, etiska inköp och transparens, och tillsammans med branschen sätta en standard för ansvarsfullt företagande som möjliggör en rättvis och hållbar energiomställning, säger Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och hållbarhetschef på Eolus.
 
Läs mer om SSI på https://www.solarstewardshipinitiative.org/

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America