Hoppa till innehållet

Eolus har erhållit slutligt tillstånd för norska projektet Öyfjellet

Eolus Vind AB
Börsmeddelande

Eolus har erhållit slutligt tillstånd för norska projektet Öyfjellet

Hässleholm, 2016-11-16 15:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Eolus har erhållit slutligt tillstånd för det norska vindkraftsprojektet
Öyfjellet i Nordland Fylke. Projektet är Eolus hittills största tillståndsgivna
och omfattar upp till 330 MW. 

Norges Olje- och Energidepartement (OED) har idag beviljat slutligt tillstånd
för vindkraftsprojektet Öyfjellet i Vefsn kommun, Nordland fylke. Projektet är
Eolus hittills största landbaserade projekt som erhållit tillstånd och omfattar
upp till 330 MW. 

Projektet rymmer upp till 110 vindkraftverk med en beräknad årlig produktion
upp till 1,4 TWh vid fullt utbyggd park. Eolus målsättning är att projektet ska
realiseras inom ramen för det svensk-norska elcertifikatsystemet. 

Projektet startades som ett lokalt initiativ av Øyfjellet Vindpark AS. Eolus
förvärvade projektet sommaren 2012 och har utvecklat projektet sedan dess. I
november 2014 beviljade NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) tillstånd
för projekt Öyfjellet och nu har olje- och energidepartementet beviljat
slutligt tillstånd, vilket är en förutsättning för en realisering. 

-Det är mycket glädjande att vi nu fått slutligt tillstånd av olje- och
energidepartementet för projekt Öyfjellet. Det är ett spännande och utmanande
projekt som åtnjuter ett starkt lokalt stöd. Tillståndet ger oss möjlighet att
gå vidare mot realisering av projektet. De närmast förestående aktiviteterna är
fördjupade analyser av vindförutsättningar, optimering av parklayout och
nätanslutning, säger Eolus VD Per Witalisson. 

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den
16 november 2016 kl. 15.00 CET. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av nästan 500
av de cirka 3 300 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för
närvarande en installerad effekt om 38 MW vindkraft med en beräknad årlig
produktion på cirka 89 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus
driftorganisation cirka 300 MW åt kunder och för egen räkning. 

Eolus Vind AB har cirka 5 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq
Stockholm Small Cap. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America