Hoppa till innehållet

Eolus har färdigställt projekt Lerkaka åt European Wind Investment A/S

Eolus Vind AB
Pressmeddelande

Eolus har färdigställt projekt Lerkaka åt European Wind Investment A/S

Hässleholm, 2013-08-21 10:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Samtliga villkor för det avtal Eolus träffat med European Wind Investment A/S
(EWII) avseende etablering av Lerkaka vindkraftpark har uppfyllts och köparen
har tillträtt parken. 

I december 2012 träffades avtal innebärande att EWII förvärvade två
vindkraftprojekt där Eolus skulle ansvara för uppförande av nyckelfärdiga
anläggningar med en total effekt om 24 MW. Den första av dessa vindkraftparker,
Lerkaka i Borgholms kommun, är nu färdigställd och tagen i drift. Köparen har
tillträtt anläggningen. Lerkaka vindkraftpark består av fem Vestas 90 2,0 MW
med en beräknad årlig produktion om 24 GWh. 

Under hösten 2013 kommer den andra vindkraftparken, Stensåsa i Vetlanda kommun
bestående av sju stycken Vestas V90 2,0 MW, att etableras av Eolus för EWII:s
räkning. 

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av drygt 400
av de cirka 2 500 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger
och förvaltar för närvarande 43 vindkraftverk med en installerad effekt på 63
MW och en beräknad årlig produktion på ca 156 GWh miljövänlig el. 

Eolus vind AB har cirka 3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America