Hoppa till innehållet

Eolus har fullföljt förvärv av två vindkraftsprojekt i Nevada, USA

Eolus Vind AB
Börsmeddelande

Eolus har fullföljt förvärv av två vindkraftsprojekt i Nevada, USA

Hässleholm, 2016-03-04 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 


I december tecknade Eolus avtal om att förvärva två vindkraftsprojekt under
utveckling i Nevada i USA. Förvärvet har nu fullföljts. 

De två projekten som förvärvas är belägna i västra Nevada, på gränsen till
Kalifornien, och omfattar Crescent Peak med en möjlig effekt om 200-600 MW samt
Comstock med en möjlig effekt om 20-100 MW. Eolus avser att utveckla och
optimera projekten och att därefter avyttra dem som byggklara projekt. 

Eolus bolagsstämma godkände förvärven den 30 januari 2016.

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4
mars 2016 kl. 08.30. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid nästan 500 av de cirka 3
100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för närvarande en
installerad effekt om 42 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på cirka
98 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation cirka 300 MW åt
kunder och för egen räkning. 

Eolus Vind AB har cirka 4 600 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ
Stockholm. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America