Hoppa till innehållet

Eolus har slutfört förvärvet av YIT Energy Oy

Eolus har idag, den 12 december 2023, slutfört förvärvet av YIT Energy Oy – den del inom Finlands största utvecklings- och byggföretag YIT som utvecklat projekt inom förnybar energi. Transaktionen offentliggjordes den 5 december 2023.

Eolus har förvärvat 100 procent av aktierna i YIT Energy Oy, ett helägt dotterbolag till YIT, för en fast köpeskilling om 25 miljoner euro. Av denna har 10 miljoner euro betalats i samband med slutförande av affären och resterande belopp erläggs i form av delbetalningar under 2024–2025. Transaktionen inkluderar också en rörlig köpeskilling som kommer att definieras baserat på projektförsäljning och uppförda projekt fram till slutet av 2032.

Den totala potentialen i den förvärvade portföljen uppgår till 2,3 GW, varav 1,1 GW är mogna projekt som kommer att kvalificera in i Eolus projektportfölj från start. Cirka 900 MW är vindkraftsprojekt på land och drygt 200 MW är solkraftsprojekt. Resterande 1,2 GW är projekt i tidigare faser. Transaktionen inkluderar också 16 medarbetare som nu ansluter till Eolus.

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America