Hoppa till innehållet

Eolus har utsett ny vice VD samt undersöker möjligheterna att utveckla vindkraftsprojekt i USA

Eolus Vind AB
Ändring av styrelse/ledning/revisor

Eolus har utsett ny vice VD samt undersöker möjligheterna att utveckla
vindkraftsprojekt i USA

Hässleholm, 2015-08-26 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Styrelsen i Eolus har utsett Marcus Landelin till vice VD i bolaget. Landelin
kommer också att inneha befattning som operativ chef. Styrelsen har även
beslutat att undersöka möjligheterna att påbörja en satsning gällande
utveckling av vindkraftsprojekt i USA vilken kommer att ledas av nuvarande vice
VD Hans-Christian Schulze. 

Marcus Landelin beräknas tillträda tjänsten som vice VD och operativ chef
senast den 1 januari 2016. Fram till att Landelin tillträder sin tjänst
kvarstår Hans-Christian Schulze som vice VD. 

-Marcus har en lång erfarenhet från den svenska och nordeuropeiska energi- och
vindkraftsbranschen och jag är glad att kunna välkomna honom till Eolus. Jag
ser fram emot att samarbeta med honom för att ytterligare stärka och utveckla
Eolus som en av Nordens ledande aktörer på vindkraftsmarknaden säger Eolus VD
Per Witalisson. 

Marcus Landelin är 36 år och kommer närmast från E.ON där han bland annat varit
chef för affärs- och projektutveckling av landbaserad vindkraft i norra Europa.
Landelin har även arbetat med havsbaserad vindkraft hos E.ON. 

-Eolus är en intressant aktör som ligger långt framme både vad gäller
projektutveckling och när det gäller att hitta intressanta affärsmodeller för
att matcha såväl stora internationella investerare som mindre inhemska
investerare med lämpliga vindkraftsprojekt. Det ska bli mycket spännande att få
vara med och vidareutveckla detta arbete säger Marcus Landelin. 

Den amerikanska marknaden för vindkraft är en av världens allra största och
snabbast växande. Styrelsen har beslutat att undersöka möjligheterna att
genomföra en satsning avseende utveckling av vindkraftsprojekt även i USA.
Eolus nuvarande vice VD Hans-Christian Schulze har utsetts att leda denna
verksamhet på plats i USA vilket innebär att han kommer att lämna sin nuvarande
befattning i samband med att Marcus Landelin tillträder som vice VD. 

I USA fanns 65 877 MW vindkraft i slutet av 2014 samtidigt som ytterligare 12
700 MW var under byggnation. De senaste fem åren har 28 procent av all
tillkommande produktionskapacitet levererats från vindkraft. Sammanlagt kommer
4,4 procent av all elproduktion i USA från vindkraft. 

-Med de ambitiösa målsättningar som finns för utbyggnad av förnyelsebar energi
och de goda möjligheterna för etablering av vindkraft, samt den diversifiering
en amerikansk satsning skapar i förhållande till Eolus nuvarande marknader och
regioner, välkomnas styrelsens beslut att se över möjligheterna för Eolus att
utveckla projekt även i USA säger Hans-Christian Schulze. 


För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26
augusti 2015 kl. 08.30. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 477 av de
cirka 3 100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och
förvaltar för närvarande en installerad effekt om 61 MW vindkraft med en
beräknad årlig produktion på ca 151 GWh miljövänlig el. 

Eolus Vind AB har cirka 3 900 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ
Stockholm. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America