Hoppa till innehållet

Eolus köper åtta vindkraftverk från Vestas till projekt Långmarken

Eolus Vind AB
Börsmeddelande

Eolus köper åtta vindkraftverk från Vestas till projekt Långmarken

Hässleholm, 2016-01-28 08:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Eolus har tecknat avtal med Vestas om leverans av åtta vindkraftverk av modell
V126 3,3 MW för uppförande under hösten 2016. 

De åtta vindkraftverken som har en sammanlagd effekt om 26,4 MW ska uppföras i
vindpark Långmarken i Kristinehamns kommun. Avtalet med Vestas omfattar också
ett femårigt fullserviceavtal. Eolus avsikt är att uppföra och sälja
anläggningen nyckelfärdig. Två av verken kommer att avyttras till offentliga
investerare, Landstinget i Kalmar län samt Malmö Stad, då Eolus lämnat vinnande
anbud i offentliga upphandlingar. 

-Vårt samarbete med Vestas är mycket gott och de har på ett bra sätt mött de
krav vi ställt för etableringen av Långmarken. Projektet erbjuder attraktiva
investeringsmöjligheter i förnybar elproduktion vilket bland annat de två vunna
offentliga upphandlingarna med Landstinget i Kalmar län och Malmö Stad visar.
Vår intention är att avyttra även de resterande sex verken säger Per
Witalisson, VD för Eolus. 

-Denna order är ett exempel på hur vi tillsammans med vår viktiga kund, Eolus,
kan utveckla de rätta turbinlösningarna i en marknad som är stabil men med
relativt låga elpriser. Det är återigen ett bevis för att investeringar i
vindkraftslösningar från Vestas är mycket konkurrenskraftiga, även när el- och
elcertifikatpriser är låga säger Klaus Steen Mortensen, VD för Vestas Northern
Europe. 


För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10


Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28
januari 2016 kl. 08.15. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 484 av de
cirka 3 100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för närvarande
en installerad effekt om 42 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på
cirka 98 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation cirka 300
MW åt kunder och för egen räkning. 

Eolus Vind AB har cirka 4 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ
Stockholm. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America